26 December, 2017

2018- Merhamet Yılı


2017’de çok şeyler değişti.

Benim realitem tamamen değişti mesela.

Dünya’daki kontrol yapıları, dinamikler değişti.

Bu makalede bu yıl tam olarak nelerin değiştiği hakkında yazmak çok klasik olurdu. Çocuk istismarcılarının kimler olduğunun ortaya çıkmaya başladığını yazmak… Nasıl bu yıl da daha fazla savaş ve terör vs. çıkarmaya çalıştıklarını yazmak… Nasıl yukarıda uzayda, aşağıda yeraltında ve Antarktika’da neler olduğunu saklamaya çalıştıklarını yazmak…Ama ben bunu yapmayacağım.

Yüksek benliklerim benim haberleri takip etmemi engelledi bu yıl. Bu yıl ben hızlandırılmış inisiyasyonlar ve hatırlamalar kursundaydım. Şimdi Aralık Ayında, tam bir sakinlik durumuna geldim. Herşey, tüm hisler, düşünce paternleri geldi ve gitti. Bunları basitleştirmeyi ve duyguların arkasındaki gerçek sebepleri belirlemeyi öğrendim. Ve tüm negatifliği yavaşça serbest bırakabilme yeteneği geliştirdim. Bu, 3. Boyut açısından çok büyük bir değişim, ama şöyle bir bakınca bir o kadar da basit olduğunu görüyorum. Kendime sorup duruyorum neden bunu daha önce yapmadım diye.

En alt seviyedeki kontrol mekanizmalarını hayatımdan çıkarma yeteneklerimi geliştirdikçe –başka bir deyişle ego-negatif duygu kontrol networku etkisini ortadan kaldırdıkça-, yüksek planlardan daha net mesajlar alabildiğimi görüyorum. Bunlar kelimeler, rüyalar, vizyonlar, fikirler, ilham, kalpten gelen ani heyecanlar şeklinde kendini gösteriyor ve yaşantıma sevinç katıyor.

Ve son zamanlarda, çok kimsenin düşünmediği bir konuya dikkat çekmem konusunda yönlendiriliyorum. Bu konseptler 1700’lu yıllarda Dünya’da Avrupa’da çokça tartışılmıştı. O zamanlar pekçok filozof vardı. İlginç olan ise, bu yüzyıl, St. Germain’in Avrupa’da yaşadığı yıllara da denk geliyor. Bu yıllarda, insanlar yaşam ve kendilerinin yaşamdaki rolü konusunda düşünmekten hoşlanırlarmış. Birçoğu o yıllarda; politik, sosyal ve eğitim sistemleri geliştirme konusundaki fikirleri değerlendirmiş.

Önümüzdeki yılda, insanların şu anki politik, dini, sosyal ya da eğitim sistemlerimizin bizim için çok da uygun olmadığını anlamaya başlamalarını bekliyorum. İnsanlık olarak bir olduğumuz bir realiteyi nasıl yaratabileceğimizi düşünecek pekçok filozofa ihtiyacımız olacağını düşünüyorum bu yıl. Bu nedenle şimdi, 1700’lü yıllarda ortaya atılan fikirlerin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Ve bugün, çok ilginç bir filozofu sizlere hatırlatmak istiyorum. “Bu Dünya’dan olmayan” fikirleri ile bu realiteyi sarsmış ve bizi kontrol edip köle haline getiren sosyal yapılar hakkında ipuçları vermiş bir filozofu. Eğitim sisteminin programlayan doğası hakkında yazmış ve tüm bunları yaparken, St. Germain gibi, sanat için, müzik için, kendi yaratımı için, zaman bulmuş birini…


İnsan, özgür doğar ama hayatın her anında zincire mahkum edilir.

Jean-Jacques Rousseau insanların iyi varlıklar olarak doğduğunu, bunun bizim doğamız olduğunu ve toplum kurumlarının bizi yozlaştırdığını söyledi. Vatandaşlarının özgür ve eşit bireyler olarak varlığını sürdürdüğü politik kurumları yaratma konusunda yazdı. Ve belki de en önemlisi, her çocuğun kişisel ihtiyaçlarına saygı duyulan ve her çocuğun kendi doğasına göre dereceli olarak yetiştirildiği konseptleri göz önüne getirdi.

Ben 2018’in çokça filozoflaşacağımız, simya ve ruhsallık hakkında düşüneceğimiz bir yıl olmasını bekliyorum. Kendi sessizliğimizde bulunacak çok şeyler var. Buna ek olarak, insanlığın “merhamet duymanın” sahip olmamız gereken en önemli duygu olduğunu anlamaya başlamasını umut ediyorum. Çünkü, hepimiz birbirimize karşı merhamet duysak, bu realite tamamen değişecektir.

Bu yüzden, tüm kalbimle 2018’i merhamet yılı ilan ediyorum. Bu duyguya sahip olmayanlar ve başkalarına merhamet duymayanlar bu realiteden alınmalıdır. Bizim herşeyden çok merhamete ihtiyacımız var. Bireysel olarak bizler de içinde merhametin olmadığı ilişkilerden kendimizi kurtarmalıyız. Çünkü gerçek şu ki, bu varlıklar ne kadar etrafımızda olmaya devam ederse, özgürleşmemiz o kadar zaman alacak. Çünkü biz merhametle harmoniyi sağlayacağız. Çünkü merhamet sevgiden gelir. Ve bu bilgi bana binlerce yıl bu gezegende kalmış ve acıyı sayısız yaşamda görmüş yüksek benliklerimce verildi.

Yıl sonu yazımı yaşlı bir kadının ilham verici videosu ile bitirmek istiyorum. Başörtüsü ve elbisesi en ağır kontrol mekanizmalarının etkisini gösteriyor.Ama buna rağmen 17 yaşında birinin söylediği şarkıdan ilham alıp dansedebiliyor. Şarkının ritmine uyma kabiliyeti inanılmaz. Bu videoyu çok dikkatli seyretmenizi istiyorum. Çünkü bize çok şeyler anlatıyor. Bize sosyal yapı ve dini programlamalara rağmen, insanlığın hala kutsal kıvılcımı içlerinde taşıdığını gösteriyor. İşte bu yaşlı bayan nasıl bu müzikten ilham alıp onunla dans edebiliyorsa, insanlık da bütün olarak değişime ayak uydurabilecektir. Bu teyze bize burada hala umut olduğunu gösteriyor. Bize aslında birbirimizden hiç de farklı olmadığımızı hatırlatıyor.


Bu bayana bakmanızı istiyorum. Anlamınızı istiyorum ki bu eller, bu bacaklar ve bu vücut acı ve çile çekmek için değil, yaratılışı kutlamak için oradalar. Herşey sevinci tecrübe etmek için yaratıldı. Ve ister inanın ister inanmayın, sonsuz sevinç kapımızı çalıyor!

Bununla beraber yıl sonu yazımı güçlü bir ifade ile bitiriyorum.

Gözünüzü açık tutun insanlık! Bu yıl özgürleşiyorsunuz!

24 December, 2017

2018-Year of Compassion

So much changed in 2017.

My reality completely changed.

The dynamics, the control structures on Earth have changed.

It would be too classical to write in detail about what exactly has changed this year in this article. Write about how pedophiles are being identified now…How this year, too, they tried to create more wars, more terror etc. How they tried to hide what is happening up there or down there underground or in Antarctica. But I don’t want to go there.

My higher-selves kept me from following the news this year. I was on a fast track course of initiations and remembrances. Here in December, I came to a complete calmness state. Everything, every feeling, thought pattern came and went. I learned to simplify them and identify the root reasons behind emotions. And I developed the skills to slowly release any negativity. This was such a big transformation in 3D terms and yet when I think about it, it is so simple. I keep asking why I didn’t liberate myself earlier.

As I am improving my skills of eliminating the lowest level of the control structures - in other terms ego-negative emotion control network effect- from my life, I realize I am able to receive clearer guidance from the higher planes. These come in the forms of words, dreams, visions, ideas, inspirations, sudden excitement coming from heart etc. all bringing joy to my life.

And lately, I am guided to draw attention to something that not many have been thinking about. These concepts were discussed on Earth in Europe in 1700s. Many philosophers existed then. Interestingly, that century coincides with Count de Saint-Germain’s existence in Europe as well. In these years, people enjoyed thinking about life and our roles in life. So many have described, have evaluated ideas to design political, social, educational systems then.

Over the next year, I am expecting to see people realizing that our current political, religious, social or educational systems are not working for us. There is going to be a big need for new philosophers who would think about how we build our new reality as one as humanity. And it is a good time to start revisiting the ideas of 1700s now.

And today, I would like to bring a very interesting philosopher to your awareness. With his “not from this world” ideas, this person has shaken this reality and has given clues about social structures that aim to control and enslave us. He has discussed the programming nature of the educational system. And while he was doing all that, he had still found time for art, for music, for his own creation, again like St. Germain.


Jean-Jacques Rousseau claimed that humans are born good, that it is our nature and it is society’s institutions that corrupt us. He wrote about constructing political institutions which would allow its citizens coexist as free and equal beings. And perhaps most importantly, he brought up the concepts for an educational system where each child’s individual needs are respected and each child grown according to his own nature progressively.

I expect 2018 to be a year full of philosophical thinking, learning about alchemy and spirituality. There is so much to be found in our own silence. In addition to that, I expect humanity to start realizing the most important emotion that we must have is “compassion”. Because, if all of us feel this towards each other, this reality is going to change.

So, with all my heart, I declare that 2018 is the year of compassion. I declare that every being who doesn’t have it, who can’t come to feel compassion, must be taken out of this reality. We need compassion more than anything else. As individuals, we must actively get ourselves out of the relationships with people who lack compassion. Because the truth is that, the more we let these people exist in our surroundings, the more time it will take to bring the liberation. Because this is how we will reach complete harmony. Compassion comes from love. And this information is given to me by my higher selves which have stayed on Earth millennia, have seen all suffering again, and again, and again.

I would like to end my article with an inspiring video of an old woman. Her scarf and her dress are showing the heaviest influence of control mechanisms. But she is dancing to a song sang by a 17 year old. Her ability to sync with the rhythm of the music is outstanding. I would like you to watch this video carefully. Because it tells us a lot. It tells us that despite all the programing of the social constructs and religions, humans still have their divine spark in them. As this old lady can integrate to this music and dance, humanity as a whole can adjust to any change. This woman here shows us that there is still hope. She shows us that we are not at all different from each other.


I want you to look at this woman. I want you to understand that these hands and these legs, and this body are not for suffering but they are for celebrating the creation. Everything is created to experience joy. And believe or not, the time of endless joy is at our doorstep!

With that, I am ending my end of year article with a powerful declaration.

Brace for impact humanity! You are being liberated this year!
02 December, 2017

İçinizdeki Tanrıçayı Uyandırmak


Evrenleri birbirine bağlayan kutsal dişil enerjidir. Bu enerji yaratımın kaynağıdır. Ve bu enerji tüm yaraları iyileştirecek ve harmoni içinde Sevgiden bir realite yaratacak.

Dişil enerjiler her zaman bu gezegendeydi. Bu enerjiler pek çok farklı yerde saklıydı. Kutsal eril ve dişil enerjiler arasındaki denge bozulduğunda, dişil enerjiler Kutsal Sevgiyi demirleyebilecekleri yerler buldular. O yüzden bu enerjileri bulmak sadece zorlaştı. Kutsal dişili bulma yolunu yürümek için artık emek harcak ve gerçekten bunu istemek gerekti.Onu bulmak ve ona tutunmak kararlılık gerektiriyordu. Karanlık yolunuza pekçok engeller koydu. Ama şimdi bu engeller kalkıyor. Kutsal dişil kutsal erili iyileştirmek için uyanıyor; ki böylece tekrar BİR olabilsinler!

Şimdi Kutsal Dişilin bu gezegende nerede olduğunu biliyor musunuz?

Şimdi o okyanusun en derinlerinde. En yüksek dağların erişemeyeceğiniz yerlerinde. Rüzgarın ağacın yapraklarıyla yaptığı sesin içinde saklı. Ya da kuşların şarkılarının melodilerinde. Kutsal dişil şimdi “Sevgi” diye haykırarak çağlayan nehirlerde.

Ve sadece doğada değil. Aynı zamanda insanların yaptığı sanatta. Bir heykelin ya da resmin mükemmelliğinde saklı. Ya da müziğin notalarında. Ama en önemlisi, hala sizin içinizde. Sizin varlığınız Kutsal Dişilin tapınağı çünkü. Ve şimdi, onu geri getirebiliriz.

Binlerce yıldır, sadece duyabilen kulaklar ve görebilen gözler anladı bunu. Tek yapmanız gereken bir yaratıcı olduğunuzu anlamanız. Çocuklarınıza hayat verebiliyorsunuz. Ağaç dikip, çiçek ekerek onların büyümesini sağlıyorsunuz. Bu sizi yaratıcı yapmaz mı?

Şimdi içinizdeki tanrıçayı ortaya çıkarma zamanı. Dişilin geri gelmesine izin vererek kendinizi güçlendirme zamanı. Yapmanız gereken korkuyu yenmek. Tek gerekli şey sakin olmak, sevgi dolu olup herkese merhamet göstermek… Gerçek şu ki fiziksel olarak birşey yapmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken hayal etmek. Sessizce pembe sevgi dolu enerjinin varlığınızdan etrafa taştığını hayal etmek. Bulunduğunuz odanın bu enerji ile dolduğunu görsellemek

İnsanlarla konuştuğunuzda, onların gözlerine bakın. Orada ruhlarını, özlerini arayın. Orada dişili arayın ve onu çağırın. Böyle çalışır bu, suyun dağların tepesinden yolunu bulup akması gibi, dişil enerji de tekrar akmaya başlayacak.

Fark yaratabileceğinize inanın. Bu yolda yaşam çemberinizde ufacık birşeyler yapmaya başlayın her gün. Birini övün mesela, çocuklarınıza sarılın, başkaları için yemek yapın, emek harcayın.

Tanrıça gerçekten geri dönüyor! İçinizdeki tanrıçayı uyandırın!

Finding the Goddess Within
It is the divine feminine energy that glues the universes together. It is the source for creation. And it is what will heal all wounds and create the new harmonious reality out of Love.

The feminine energies have always been on this planet. They have been hidden in many different places. When the balance between divine feminine and masculine was broken, these energies found places to anchor the Divine Love. It was just harder to find them. It took effort and willingness to walk this road. It required determination to find and hold on to it. The dark put many obstacles on your way. But now, the obstacles are clearing. Divine feminine is waking up to heal the Divine Masculine so that they can be One again!

Do you know where the Divine Feminine is on this planet now?

It is in the deepest places of the ocean. It is at the tops of the highest mountains that you can’t reach. It is hidden in the sound that wind makes with the leaves of a tree. It is in the melody of the song the bird sings. It is in the flowing water that screams “Love”.

And it is not only in the nature but also is in the works of man. It is in the perfection of the sculpture or the painting. And it is hidden in the notes in the music. But most importantly, it is still in you. Your being is the temple of the divine feminine. And now, it is OK to bring it back.

For millennia, only the ears that could hear and the eyes that could see were able to realize this. All it takes is for you to realize that you are a creator. You are capable of giving life to your children. You can plant trees and flowers and watch them thrive. Doesn’t this make you creators?

It is time to reclaim the goddess within. Time to empower yourselves by allowing the feminine to return. All it takes is to remove fear. All it takes is to be calm, be loving, and showing compassion. The truth is you don’t want to physically do anything. All you need to do is to imagine. Imagine silently that the pink loving feminine energy is overflowing out of your being. Imagine that the room you are in is filled with this energy.

When you talk to others, look at them in the eye. Look for their soul, their essence in their eyes. Search the feminine in there and call for it. This is how it works, like the water finds it’s way from the top of the mountain, feminine will start flowing again.

Believe that you are able to make a difference. Start by doing something very small in your circle of life. Like praise someone, hug your kids, cook for people and put effort towards it.

Goddess is truly returning! Awaken the goddess in your being!