Hadise Bilgileri

Sevgili Dostlar,

Burada beklenen Hadise ile ilgili bilgileri yayınlayacağım. Buradaki bilgiler "Prepare for Change" web sayfasından Türkçe'ye çevrildi. Bu sayfa ışık savaşçıları ile koordineli olarak yayınlanmakta. Bu çeviriler ben ve benden binlerce kilometre uzaktaki iki başka ışık işçisi tarafından tamamen gönüllü olarak gerçekleşmektedir. Lütfen siz de zaman ayırıp okuyun. Bildirilerin çıktılarını alın. Hadiseye hazırlanın. Uyanmamışlar büyük panik içinde iken, onları sakinleştirmek sizlere düşecek.

Işığın Zaferi Yakında!


Linkler


Hadise Nedir?

Toplum Liderleri Bildirisi

Günaydın!

Finansal Sıfırlama Sırasında Halkın Güvenliğini ve Refahını Koruma Planı


Hadise İçin Medya Eylem Planı

Taş Çorbası

Şirket Yöneticelerine Açık Mektup : HADİSE’nin İnsanlık ve Sizin için Önemi

Liderlere Danışmanlık Protokolu

Üreticiler, Distribütörler ve Temel Ürün Perakendecileri İçin Bir İş Sürekliliği Planı

Hazırlanması Gereken Dokümanlar

Hadiseye Hazırlanmak İçin Temel Pratik Bilgiler

Yerel Liderler İçin Hadisenin Kaynağı ve Durumu Hakkında Bilgi

Hadise Sonrası Eylem Planı


Önemli Cobra Makaleleri

Direniş Hareketi Nedir?

Perde

Arkonların Yenilgisi

Kabal'ın Gidişi

Galaktik Kodeks

Yıldız Kardeşliği

Ana Plan

Eterik Arkon Gridi

Korunma

Dünyadaki Karantinanın Sonu

No comments:

Post a Comment