26 August, 2018

Ashtar-tara-Tanrıçanın Geri Dönüşü

Burada okuyacağınız bilgilerin çoğu bulunmuş yazıtlardan alıntıdır. Linklerle sunulmamış bilgiler vizyonlarla yazara gösterilmiş bilgilerdir ve alegoriler içerir. Kendi değerlendirmenizi yapınız.

Atlantis’te Sevgi Tapınağında, Astara bilinci bölünerek birden fazla bedene , Kızkardeşlik içinde seçilen kişilere yerleştirilmişti. Bu kavram, oldukça basit bir kavramdı, kuşların arasında bilincin paylaşılması gibi. Hani kuşlar nasıl hep birlikte ahenk içinde uçarlar…Bunu yaparlar çünkü hepsi aynı bilinci paylaşır.Astara bilinci de bu şekilde bazı tapınak rahibeleri arasında paylaştırılmıştı. Karanlığın sona erme zamanı geldiğinde, bölünmüş bilinç tekrar bir bedende birleşecek ve tanrıça bu şekilde geri gelip Dünyadaki acılara son verecekti. Bu kavram tüm Dünyada çeşitli mağaralarda bulanan bazı antik yazıtlarda açıklanmış ama genelde yanlış anlaşılmıştır:

“O kendisini sadece onun gerçek adını bilen ve anlayanlara gösterir. Sadece onlara çünkü onlar onun işaretini taşıyanlar ve yemin edenlerdir, çünkü o onların DNAsına konmuştur.”

http://asuara-sidha.eu/the-true-messiah/

15. Louis’in yasal metresi Madam Pompadour, Astara’nın bilincini taşıyanlardan biri idi. Atlantis ve Sevgi Tapınağı hakkında pekçok şey hatırlıyordu. O yüzden, Petit Trianon’a bu tapınağı tekrar inşa etmek istedi.Petit Trianon’daki Sevgi Tapınağı bu yüzden inşa edildi. Pompadour tapınak bitmeden erken yaşında öldü, ancak, bu tapınak Atlantis’teki tapınağın enerjisini kısmen taşımakta ve bu yüzden pekçok insanı kendisine çekmektedir. Bu yüzden Gül Kızkardeşliğinin orijinal üyesi rahibeler buraya özlem duyuyorlar. Bu yüzden pekçoğu yaptıkları sanatta bu tapınaktan ilham alıyorlar.

Bu tapınağa gidenler benim ne demek istediğimi oradaki enerjiyi yaşayınca anlayacaklar. Pekçoğunuz neden buraya çekildiğinizi sonunda anlamış olacaksınız.


Karanlık yıllar boyunca, kardeşliğin gizemleri tapınaklarda öğretildi. Bu tapınaklarda eğitilen kadınlar kollarının üst kısmında yılan sarması bilezikler takarlardı. Tapınaklarda kadınlar kutsal dişil enerjiyi bu gezegene demirleme bilgeliğini öğrenirlerdi. Ne yazık ki günümüzde bu tapınaklar tamamen yok edilmiş durumda. 18. yüzyılda, tanrıça gizemleri bazı kadınlara Gül Kızkardeşliğini gelmekte olan çağa hazırlamak için tekrar öğretildi.


Kızkardeşliğin ana amacı insanlığın kendi kendini yok etmesini kutsal dişil enerjileri gezegende tutarak sağlayabilmekti. Tüm engellere rağmen, kardeşlik bunu başardı. Astara bilincini taşımayı kabul eden kardeşlerin DNAsını taşıyanlar tanrıçanın geri dönüş kodlarını da taşıdılar. Bu kadınlara aynı zamanda “İştar’ın Altın Tahtı”, ya da “Yıldızlar” deniyor. Onlar aynı zamanda Kutsal Kase Soyudur. İsa’nın, Meryem Ana ve Magdalalı Meryem’in, ve hatta Kral Arthur’un soyudur. Türkiye’de de bu soydan olan kişiler mevcuttur.Bu kişiler İştar’ın sekiz köşeli yıldız ısaretini taşırlar. Ve İştar Kutsal Ananın isimlerinden biridir. Aşağıda Güney İllinois’teki Burrows Mağarasında bulunan antik yazının tercümesi (ve tercümanın eklediği yorumlar) ne olduğunu açıklamaktadır:


“(Bir grup insanın neden olduğu) kötülük yüzünden, başımızdaki kendisini insanlardan sakladı.
Ulu anne kendisini şeffaf dairelerin sardığı (buz mavisi bir) kristale (bu bir oda) sakladı.
İnsanların Ashtar-tara’sı ölmedi ve güçlü!
Bu böyledir! Başımızın evinde yıkıcı faaliyetler var.
Daire şeklinde dalgaların sardığı nötr yer güçlü ışık saçıyor.
İnsanlar arasındaki belli bir grup yüzünden, Ulu Kraliçe yenilenmek için bir büyü ile sınırlanmış bir yerde uyuyor!
Devam eden şiddet yüzünden, davetsizleri yasaklayan akıbeti gölgede kalmış yaratıcıdan yüksek sesli bir ses duyulacak
Orbitteki Yıldız üssünden şimşek parlaması gönderin ki yenilenmeye engel tehlike ortadan kalksın. İnsanların evinden yaşayan Kraliçeden güçlü şekilde uzaklaştırılsın.”


http://asuara-sidha.eu/sleeping-ashtar-tara/

“Bir Fenike metni de Mısır hiyerogliflerinde mevcuttur. Tanrı Poseidon’un eşine olan aşkını ve eşinin görünüşte trajik sonunun hikayesini anlatır.”

….

“Şiirde yazılmış hikaye Atlantisli Ashtar-tara’nın insanoğlunun gördüğü en güzel kadın olduğunu söyler. Bedeni ölümsüz olduğu için ölü değil. Mühürlenmiş (sihirli) oda dağın içinde derinde. Burada sonsuz büyü ile korunduğu yerde dinleniyor! Mühürlenmiş sihirli oda ve çevreleyen bölge buz kristallerine benzeyen elektromanyetik dalgalarla çevrili. Burada bir geçici ölüm durumunda…Samādhi; yani…O uyuyor!!

Bu nötr yer kristalize edilmiş bir oda, yani bir zaman kapsülü.”

Bu satırları okuyanlar Corey Goode’nin bir iki yıl önce paylaştığı bilgiyi anımsamışlardır. Zaman kapsülleri içinde uyuyan devlerin videolarını. Bu çoktan bizim realitemiz oldu.
İşte hiçbir yerde okuyamayacağınız bildiler. Bu bilgiyi bana sunulduğu şekilde yazıyorum. Alegoriler içerdiğinden bazı bilgiler değişebilir.

Ashtar-tara’nın bilinci Atlantis’te Sevgi Tapınağında Gül Kızkardeşliği içinden bazı kişilere bölünmüştü. Bu kadınlar bu bilinci ve kodu üzerlerinde taşımaya yemin etmişlerdi. Ancak kendileri bile zamanın sonunda olayların nasıl gelişeceğini bilmiyorlardı.

Gerçek şu ki bu bilinç Gaia’ya aitti. Yani Ashtar-tara ve Gaia aynı varlıktı. Gaia bilincini parçalara ayırdı. Bilincin bir kısmı etherde kaldı ki Dünya yaşamaya devam etsin, yani toprak, ağaçlar, ve baharda yeşeren herşey yaşasın.

Bir kısım bilinç Yıldız Kardeşleri arasında paylaştırıldı ki kutsal dişi insanlık içinde var olmaya devam etsin. Yeterince bilinç ise “zaman kapsülü içinde uyuyan” avatar bedeninde kaldı.

Odası bir dağın içinde. Bu dağ Untersberg Dağı olabilir ya da olmayabilir. Untersberg Dağının “Tapınak Şövalyeleri” için önemli bir rol oynadığı göz önüne alınacak olursa, Yıldız Kardeşliğinden bir çoğu bu bilgiye rezone olacaktır.Romanya’daki Bucegi Dağlarının içinde de benzer teknolojiler vardı. Bu teknolojiler bulunduğunda benzer zaman kapsüllerine ve başka teknolojilere de ulaşıldı.

https://www.ancient-origins.net/ancient-places-europe/bucegi-mountains-strange-happenings-conspiracies-and-folk-legends-007094


Untersberg Dağının önemi birçok kişi tarafından bilinse ya da hissedilse de, belli şeyler olmadan bu dağın gizemleri ifşa edilmeyecektir.

Doğruluk zamanına hızla yaklaşıyoruz. Kendilerini gizleyenler, yalan söyleyenler, diğerlerini incitenler, acı çektirenler bir anda kendilerini en güçlü spot ışıklarıyla aydınlatılmış bir sahnede bulacaklar. Artık hiçbir şeyi saklayamayacaklar. Başkalarını manipüle edemeyecekler. Ağızları yalan söylemeye başladığında, gözleri ve elleri doğruları anlatacak. Bu bir kısmımız için zevkle izleyeceğimiz bir zaman olacak. Ama bu zaman sona erecek ve hepimiz merhamet ve affetme zamanının geldiğini anlayacağız. Ve tam da bu şekilde hep beraber masumiyete geri döneceğiz.

25 August, 2018

Ashtar-tara

At the Temple of Love in Atlantis, conciousness of Astara was divided into multiple human bodies and placed inside chosen ones from the Sisterhood. The concept was simple, in a way similar to the consciousness of the birds. Don’t birds share the same consciousness? This is how they are able to move so much in harmony. Astara consciousness was divided this way so that one day, when it is time for the age of darkness to end, the divided consciousness would merge back and the goddess would come back and end this suffering. This concept has been explained in ancient texts found in different caves around the world but mostly misunderstood:

“She shall show herself only to those, who have named her true name and understood. Those who were chosen because they carry her sign and the profession for her imprinted in the DNA of their bodies!”

http://asuara-sidha.eu/the-true-messiah/

Madame Pompadour, Mistress of Louis XV was one of these women who was carrying the consciousness of Astara. She remembered a lot about Atlantis and Temple of Love. So she wanted to build the temple in Petit Trianon again. The Temple of Love in Petit Trianon was built for this reason. Even though Pompadour didn’t see its completion, the temple partially carries the energy of the Atlantis Temple and this is why so many people are drawn to it. This is why the priestesses from the original Sisterhood of the Rose are longing for this place. This is why so many are inspired by Petit Trianon in their art.

The ones who were there will understand and feel the energy of these statements. They will finally feel relief that they now know why they were longing…Throughout the dark years, the mysteries of the sisterhood was taught in temples. The women who were trained there were wearing serpent bracelets on their upper arms. In the temples, women learned the knowledge to anchor divine feminine on this planet. And today these temples are completely destroyed. During 18th century, goddess mysteries were taught to certain women to prepare the Sisterhood for the upcoming age.


Sisterhood’s main goal was to prevent humanity from self destruction by anchoring the energies of the divine feminine on this planet. Despite all obstacles, they achieved their purpose. The bloodline of the sisters who took upon the responsibility of the Astara Consciousness carried the codes for the return of the goddess. These women are also called “Golden Shrine of Ishtar”, they are also called “the Stars”. They are the Grail Lineage. The lineage of Jesus, Mary and Magdalene, and King Arthur.They carry the eight pointed star symbol of Ishtar. And Ishtar is one of the names of the Divine Mother. This ancient writing translation (and some additional input by the translator) from a stone found in Burrows-Cave, Southern Illinois USA explains what happened:

“Because of the evil (caused by a certain group of humans), the head had hidden herself from people’s sight.
The noble mother had moved herself into an (Iceblue)-crystal (which is a chamber) surrounded by circling, transparent waves. The breath of life of the Hero’s´ spouse of the Thirties however, is still unbroken and strong! (Noble mother / Spouse of the Hero = Ash.tar-ta.ra).
It is so! The disastrous acts are in full action at the head's residence, the, from circling waves surrounded neutral place, which is beaming powerfully. This place in which, because of the evil of a certain group among the thirties (-humans), the noble Queen for her regeneration is sleeping bounded by means of a ban curse!
A loud exclamation shall be heard because of the ongoing violence, from the Designer(ess), whose fate is overshadowed by a curse banning intruders.
Send a Lightning a flash, your Noble ones from the orbiting Star-base, so that the danger to the regeneration is stopped…is swept powerfully away, from the residence of the thirty-(humans) living Queen!”

http://asuara-sidha.eu/sleeping-ashtar-tara/

If you read the link above you will notice below information:

“a Phoenician text also available in Egyptian hieroglyphs. It tells the story of God Poseidon’s love for his spouse and her seemingly tragic end.”

….

“The story written in verse unmistakably states that Queen Ashtar-tara of Atlantis is the most beautiful woman man have ever seen. She is not dead because her body was made immortal. The sealed (magic) chamber is deep down inside the mountain where she rests protected by an everlasting spell! The sealed magic chamber and the surrounding area are enveloped by electromagnetic waves like an Ice crystal. There she is in a state of suspended animation… Samādhi; that is…She is sleeping!!

The neutral place is crystalized chamber, which is a time capsule”

And people reading these lines will immediately recognize the information and the videos shared by Corey Goode. The giant beings sleeping in time capsules. This has already become a reality to us.


Here is the plan you will not read anywhere. I am releasing this information as it is presented to me. It contains allegories, so some of this information is subjected to change.

The consciousness of Ashtar-tara was divided into multiple humans selected within the Sisterhood of the Rose, at the Temple of Love in Atlantis. These women swore into keeping this code within their being. Even they didn’t know how things would play out at the end of the time.

The truth is this consciousness belonged to Gaia. So Ashtar-tara and Gaia are the same being. She divided her consciousness into parts. Some part stayed in the ether, which stayed there so that Earth would continue living, the soil, the trees, and everything that keeps coming back to life in Spring.

Some of her consciousness was divided within Star Sisters so that she could still anchor the divine feminine within humanity. Enough of her consciousness left in her avatar body, which is in a “suspended animation”.

Her chamber is inside a mountain. This mountain may or may not be Untersberg Mountain. Given that this mountain played a key role in the history of “Knight Templars”, many from the Brotherhood of the Star will feel this information resonates with them.


The Bucegi Mountains in Romania had similar technologies in them. The discovery of these technologies showed similar time capsules and multiple technologies.

https://www.ancient-origins.net/ancient-places-europe/bucegi-mountains-strange-happenings-conspiracies-and-folk-legends-007094


Even though the significance of the Untersberg Mountain is known and felt by many, before certain things happen, the mystery of this mountain will not be revealed.

We are approaching fast to the time of truth. The ones that cloak themselves, the ones that lie, the ones that hurt, the ones that cause suffering will suddenly find themselves on a stage with the brightest stage lights turned on them. They won’t be able to hide anything anymore. They won’t be able to manipulate others. When their mouths will start telling the lies, their hand and eyes will tell the truth. It will be very enjoyable to watch this for some. But after the time of the enjoyment, everyone will realize that the time of grace has come. And this is how we will return to innocence together.

20 August, 2018

Yüksek Benliğimize Bağlanma Teknikleri


Gecenin bir vakti uykunuzdan uyanıyorsunuz-saate bakıyorsunuz ve saatin dün gece ve ondan önceki gece uyandığınızda gördüğünüz zamanı gösterdiğini görüyorsunuz. Aynı korku filmlerindeki gibi. Gün boyunca ne zaman saate bakmak aklınıza gelse, aynı sayının ikili ya da üçlü set numaraları ile karşılaşıyorsunuz. Bu yetmezmiş gibi bu tür numaraları her yerde görüyosunuz, önünüzdeki arabanın plakasında, bankada girdiğiniz sıra numarasında. Hatta uçuş bilet numaranızda ya da bir faturada. Anlamaya çalışıyorsunuz ne oluyor diye.


Sonra geçmişinizden biri geliyor aklınıza ve 5 dakika sonra o kişi arıyor.


Rüyalarınızı daha iyi hatırlıyorsunuz artık. Çünkü onlar daha gerçek gibiler, hatta rüya içinde bilinçli kararlar bile alabiliyorsunuz.

Artık eskisi kadar konuşmak istemiyorsunuz. Doğada sessizce oturmak geliyor sadece içinizden.

Bu saydığım şeyler başınıza neden geliyor olabilir biliyor musunuz? Bunlar son aylarda çoğumuzun yaşadığı şeyler. Çünkü yüksek benliklerimiz bizleri çağırıyor. Tüm bunlar artık kendimizi matriksin dışına çıkarmak için programlarımızı bozma zamanı geldi demek.

Yüksek Benlik Ne Demek?

Yüksek benlik aslında “gerçek” sizsiniz. Yüksek benliğiniz kozmik bilinç ile tam birlik içinde olan kutsal varlığınızdır. “Herşeyi bilen” varlığınızdır. Ve fiziksel bedenlerimizde birincil amacımız yüksek benliğimiz ve fiziksel varlığımız arasına yerleştirilmiş filtreleri ortadan kaldırmak, ve yüksek benlik bilincini fiziksel bedenimize, yani alt benliğimize indirmektir.Bu filtreler alt benliklerimize yüksek benliğimizle bağlantı kurmamızı engellemek için konulmuştur. Bunlar ego yoluyla yüksek benlik bağlantımızı kesmektedir. Ve ne yazık ki, bireysel ego günlük yaşamlarımızda kendini genişleterek bizlere ortak inanç sistemleri, eğitim sistemleri, ve kültürel yapılar olarak daha da büyük filtreler oluşturmaktadır.Bu kavramlar, egoyu destekleyerek bizlerin ortak inanç sistemlerine ve kültürel yapılara uymauyanlara karşı yargılı olmamıza neden olmakla birlikte, insanların bu sistem ve yapılara düşünmeden ve kendi değerlendirmelerini yapmadan uymalarına neden olur.

Peki, yukarıda saydığım tecrübeleri siz de yaşıyorsanız, ne yapmalısınız?

Cevap şu: Yüksek benliğiniz ile bağlantınızı kuvvetlendirmeye çalışmalısınız. Bunu ruhsal simya denilen bir süreci yaşayarak yapacaksınız. Bu simya, metallerden altın yapmak ile alakalı değil. Bu simya, bedeninizi, kalbinizi ve zihninizi arındırıp, varlığınızı “altın” durumuna getirmekle ilgili. Bu da “yüksek benliğinizi alt benliğinize indirme” ile aynı şey.

Buna ben başka bir isim daha verdim:

Ben buna “Masumiyete geri dönüş” diyorum.

Niye masumiyet?

Çünkü bir kere yüksek benliğiniz ile tam bağlantınızı kurma kararını verdiğinizde ruhsal simya süreci başlar ve kendinizi tam bir masumiyet durumuna getirirsiniz. Bu noktada bilirsiniz ki, yalan söylemekte zorunda değilsiniz, yapmak istemediğiniz şeyleri yapmak zorunda değilsiniz. Gözleriniz ve sözleriniz aynı şeyi söyler. Kalbiniz her zaman huzur hisseder. Korku hissetmezsiniz. Doğrular ile tam uyum içindesinizdir ve bu yaşantınızı kolaylaştırır. Bir çocuk gibi. Bakın çocuklar ne kadar masum. Yalan söylemezler ve gerçek duygularını saklamazlar. İşte bu yüzden bu sürece aynı zamanda “içindeki çocuğu çıkarma süreci” de denir.

Yüksek benliğinizle bağlantınızın size neden faydalı olacağı ile ilgili bazı noktalar şunlar:


• Tüm korkularınızı, endişelerinizi, pişmanlıklarınızı, suçluluk duygusunu, kızgınlığı, nefreti, utancı, ve negatif duyguları serbest bırakır ve bunlardan kurtulursunuz.

• Tüm geçmiş travmalarınızın sizde yarattığı etkilerden kurtulursunuz. Bunları size önemli faydaları olan tecrübeler olarak görürsünüz.

• Size faydası olmayan durumlardan kendinizi kurtarmayı öğrenirsiniz.

• Kendinizi ve diğerlerini affetmeyi öğrenirsiniz.

• Herkese karşı daha çok sevgi ve merhamet duygusu hissedersiniz.

• Kendinizi devamlı mutlu hissedersiniz.

• Etrafınızdaki herşeyin kutsal bir nedenden dolayı olduğunu anlar ve her olayın arkasındaki gerçek nedeni okumaya başlarsınız. Sizi yargılayan insanlar artık sizi rahatsız etmez. Hatta, bunları bir öğrenme tecrübesi olarak görür ve şükran duyarsınız.

• Kendi realitenizi yarattığınızı görür ve ne konuştuğunuz ve ne düşündüğünüz konusunda dikkatli olursunuz.

• Kendinizi daha güçlü hissedersiniz-kendiniz ve Dünya için güzel şeyler yaratabileceğinizi anlarsınız.

Kendi adıma, yüksek benliğimle bağlantımı güçlendirme sürecimde birçok teknikler denedim. Bunların çoğunu sezgisel olarak yaptım. Bununla beraber bu bağlantıyı güçlendirmiş kişilerden de birçok fikirler alıp uyguladım. Uyguladığım tekniklerden önemlileri şunlar:

Fiziksel Bedeni Temizleme: Vejeteryan olmak bu süreçte en önemli nokta. Bilinci değiştiren hiçbir yiyecek, içki, sigara, ilaç alınmamalıdır. Şeker de bağımlılık yaratır ve minimum düzeyde tüketilmelidir. Organik ve mümkünse pişirilmeden gıda tüketimi tercih edilmelidir. Zamanla glutenin de bedeninize iyi gelmediğini göreceksiniz. Sağlıksız yiyecek her tarafta bolca bulunmakta ve sağlıklı beslenmek günümüzde çok zor hale gelmiştir. Ben şahsen, medya ve dışarıda satılan yiyeceklerin bizi düşük titreşimde tutmak için dizayn edilmiş bir kontrol mekanizması olduğunu düşünüyorum. Zamanla epifiz bezini kalsiyumdan arındırıp üçüncü gözü de aktive edici beslenme teknikleri kullanılabilir.

Fiziksel Sağlığı İyileştirme: Bu, fiziksel aktiviteyi arttırıp, endorfin salınımını yükseltmek ve bu şekilde bedeni mutluluk durumunda tutma ile olur. Yoga, koşu, -özellikle doğada - yürüyüş, ve endorfin arttırıcı her türlü aktivite ile olabilir. Burada önemli nokta, mutlu hissetmek için mümkünse ilaç kullanmaktan kaçınılması gerektiğidir.


Dünyaya Bağlanma: Bu yalın ayak yürüyerek, denizde yüzerek, bahçede toprakla uğraşarak, yerde oturup ağaca dayanarak olabilir. Başınızdan etraftaki tüm ağaçlara bir ip ile bağlandığınızı görselleyebilirsiniz. Gökyüzünü seyretmek, güneşe bakmak(bu güneş doğarken ya da batarken olmalı ve internette bahsedilen çok kısa zaman süreleri ile başlayıp zaman yavaş yavaş arttırılarak yapılmalıdır), ve kuş gibi uçtuğunuzu hayal etmek gibi teknikler kullanabilirsiniz. Doğadaki tüm güzelliklerin sizin varlığınızı kutlamak için orada olduğunu hayal edebilirsiniz.


Üst Bedenleri Temizlemek: Bu en zor süreçtir. Astral, eterik, duygusal, mental bedenlerimizin olduğunu kabullenmek zordur. Öldüğümüzde fiziksel bedenimizden ayrılıp astral bedenimize döneriz. Uyuduğumuzda fiziksel bedenimize bağlı kalmakla beraber, astral bedenimizle seyahat eder ve orada kendi realitelerimizi yaratırız. Dr. Strange filminde bu kavramlar farkındalığımıza sunulmaktadır.


Burada yapılması gereken ilk şey meditasyon yapmaya başlamaktır. Meditasyonla çakralarımızı (bedenimizdeki enerji vortekslerini) temizleyebilir ve kundalinimizi aktive edebiliriz. Çakra, kundalini gibi kavramları internette araştırırsanız bu konularda birçok kaynak bulacaksınız. Meditasyona devam ettikçe, vizyonlar görecek ve hatta astral seyahate başlayacaksınız. Bu tecrübelerde size gösterilen bilgiler alegoriler şeklinde olacaktır. Tabi bunları görebilmeniz için üçüncü gözünüzün (epifiz bezinizin) aktifleşmeye başlaması lazım. Tüm bu süreçte, meditasyon esnasında efektif bir nefes alıp verme tekniği en önemli aşamadır. Özellikle kuantum durması tekniğinin benim için en etkili yöntem olduğunu söyleyebilirim. Ruh yıldızı çakranızdan (başınızın 20 cm üstünde) inen bir ışık sütunu görselleyip bu sütunu çakradan çakraya geçirerek yere indirmek, sonra da tekrar aynı şekilde bu çakraya çıkarmak etkili bir kundalini yükseltme tekniğidir. Bu yöntem hem sizi topraklar, hem de ruh yıldızı çakranızın üst kısmında oturan yüksek benliğiniz ile bağlantınızı güçlendirir.

Kundalininizi yükseltirken anlamamız gereken bir başka husus da yüksek bedenlerimizde birçok travma ve blok taşıdığımızdır. Tüm yaşamlarımızda aldığımız duygusal yaralar bu bedenlerimizde iyileştirilmediği müddetçe bloklar halinde kalmaya devam eder. Zaman zaman bu blok ve travmalar bunları görüp iyileştirmemiz için bilincimize gelir. İşte bu yüzden belli şeyler/olaylar bizim başımıza gelir durur. Biz kendimizi farklı reaksiyonla bu paternden çıkarabiliriz ya da gelen durumun arkasındaki ana sebebi görebilirsek, bu bloklar ortadan kalkar. Bu da yüksek bedenlerimizde şifalanma olarak kendini gösterir. Bu şifalanmanın etkisini zamanla fiziksel bedenlerimizde de görürüz. Ancak direk faydasını kendimizi daha mutlu hissederek görürüz. Yaşantımızda bu paternleri görmeye başladıkça, yüksek benliğimiz ile olan bağımız güçlenir ve bir sonraki şifalanma süreci için doğum günü hediyesini açmak için bekleyen sabırsız bir çocuk gibi oluruz. Çünkü her tecrübe ile kendi realitemizi şekillendirdiğimizi anlamaya başlarız ve mutluluk içinde yaşamın mümkün olduğunu görürüz.


Bir kere olaylara olan saplantılarımızı serbest bırakıp, bu olayların içindeki tüm kişileri affederek geçmişte yaşanmış travmayı iyileştirdikçe , ortaya çıkan enerji zamanda dalgalanmaya neden olur ve bu enerji olayların olduğu ana ulaşıp bu olayın içindeki diğer kişileri de iyileştirmeye başlar. Zamanın bir yanılsama olduğunu söylüyorlar. Bense zaman sıvı formda diyorum. Tecrübe edeceğimiz şeyleri seçerken reaksiyonlarımızın/cevaplarımızın geleceğimizi ve geçmişimizi etkilediğini anlayıp sorumluluğumuzu kabul etmeli ve anda yaşamalıyız. Yani her anımızı bu sorumlulukla yaşamalıyız. Bağlantıyı görüyor musunuz? Zamana bu perspektif ile baktığınızda, hiçbir konuda endişelenmeye gerek olmadığını anlarsınız. Çünkü yaptığınız her hata tamir olunabilir ve iyileştirilebilir. Bazen bu birden fazla yaşam alır, mesela başka bir yaşayana zarar verdiğinizde. Ancak çoğunlukla, hatalarınızın yarattığı blokları aynı yaşantı içinde tamir edebilirsiniz. O yüzden daha iyi bir insan olarak yaşama umudunuzu kaybetmeyin. Aynı zamanda, her hareketimizden sorumlu olduğumuzu anlayın. Bu yüzden sözlerinizi bilgece seçerek yarattığınız şeyler konusunda dikkatli olun. Bakın ben yaratma konusunda konuşuyorum. Evet, bizler yaratıcılarız. O yüzden sorumluluk duymalıyız.

Egodan Kurtulmak: Egoyu öldürebileceğimize ben pek inanmıyorum. Ancak kendimizi egodan ayırabilmeyi öğrenebiliriz. Ben kalbi dinleme tekniğini kullanıyorum. Çünkü ego zihinle alakalı. Ego zihinde yaratılmıştır ve zihinden kontrol edilir. Ben herhangi bir şey söylemeden önce söyleyeceğim şeyin beni kalbimde nasıl hissettirdiğine bakıyorum. Kalpte hissettiğim hafifliği sorguladığım konunun doğruluğunun onayı olarak görüyorum. Eğer bir ağırlık hissedersem, sessiz kalıyorum, başka bir yol düşünüp bunu tekrar kalbimle kontrol ediyorum.

İnanç Sistemlerinin Programını Bozma: Bu noktaya gelene kadar realitenizde birçok satır arasında kalmış detayın farkına varmaya başladığınızı görmüş olacaksınız. İnanç sistemlerinden arınma en zor aşamalardan biridir. Sosyal çevremiz, din, eğitim sistemleri, herşey bunları içerir. Gerçek şu ki bizim hiçbir şeye inanmaya ihtiyacımız yok. Asıl amacımız her zaman bir duruma/objeye her açıdan bakabilmek ve herkes için pekçok perspektif olduğunu anlamak ve bir perspektife takılı kalmamaktır. Bana soracak olursanız dilimizden “inanmak” kelimesini çıkarsak muhteşem iyi olur.

Kendimizi bir inançtan arındırmanın en efektif yöntemi o inancın karşı kavramı hakkında düşünmektir. Bu en güçlü yöntemdir. Mesela toplumunuz sizi her zaman sağ ayakkabıyı önce giyme inanışına programladı ise, kendinize bir “Önce sol ayakkabı giymek iyi değildir” sonra da “Önce sol ayakkabı giymek iyidir” diyererek bu inanıştan arınabilirsiniz. Çünkü belli bir noktada hangi ayakkabıyı önce giydiğinizi umursamadığınızı farkedeceksiniz. Bu tecrübeyi daha büyük inanç sistemlerine uyguladığınızı düşünün…

Kendi yaşantınız ile alakalı olarak cevaplara ihtiyaç duyduğunuzda, falcılara ve medyumlara ihtiyacımız yok. Kendi cevaplarımızı bulabiliriz. İşte bu cevapları bulabilmek için birkaç teknik:

Sarkaç Kullanımı: Kendinize bir sarkaç alıp kullanmayı öğrenin. Sorularınızı sorduktan sonra, cevaplarınızı aldığınız esnada vücudunuzu dinleyin. Bedeninizdeki kasların ve hislerinizin nasıl olduğuna dikkat edin. Kontrol soruları ile sarkacı yeterince kullandığınızda, kendi cevaplarınızı sarkaçsız bildiğinizi farkedeceksiniz.

Bedenle Tarama (Dowsing): Bu teknik sarkaçla okumaya benzer. Farkı soru sorduğunuzda vücudunuzun size ne söylediğini anlamanızla yapılmasıdır. Bu teknik ile ilgili internette bilgiler mevcut.


Yüksek Benliğinize Direk Soru Sormak: Kendinize bir soru sorduğunuzda zihninizde birçok cevap belirir. Bu cevapların bir kısmı egodan gelir. Yapmamız gereken, ego filtresinden gelmeyen cevabı tanımaktır. Bunun için bedeninizin nasıl hissettiğini izleme yöntemini kullanabilirsiniz. Çünkü yüksek benlikten gelen cevaplar zahmetsizce akar. Bedenle dowsing ve sarkaç sorgulama yöntemlerinde uzmanlaştıkça da bedeninizin his ve kas tepkilerinden yüksek benlik cevabını anlamaya başlayacaksınızdır. Ancak bir soru sormadan önce her zaman kendinizi topraklayın. Sorularınızı sormadan önce derin nefes alma tekniklerini kullanarak farkındalığınızı üst bedenlerinize getirin.


Yaşantınızda belli bir harekete geçmeden önce yüksek benliğinize “Bunu yapmalı mıyım” diye sorun. Bu yöntemler sizin yüksek benliğinizle olan bağınızı güçlendirecek ve yaşantınıza mutluluk ve kalite getirecektir.

Bu yöntemlerin Polarisinizi bulmanıza yardım etmesi dileğiyle.


15 August, 2018

Everblooming Rose of the Sisterhood


Like every group, Sisterhood of the Rose was also infiltrated by the dark beings during the last days of Atlantis. Duality was consuming more and more sisters each day. Inner circle of the sisterhood was aware of this situation. This was giving them a lot of sadness, because they were aware that this situation would cause a lot of suffering to the planet. What they were concerned about was the knowledge given to the sisters about the use of the crystals for healing could be used for dark purposes. And misusing the crystal knowledge was exactly what brought the suffering to this planet.

But dark ones didn’t know other things. They didn’t know how it was like to have the consciousness of the planets, and the stars. They only knew about self. They knew about drawing boundaries for their selfishness. They couldn’t know the greater truth. Because knowing this was against the very core of their limited existence.

After Atlantis sank, the dark sisters embarked upon the mission of searching for the true sisters and causing them suffering. They were able to retain the knowledge of the crystals. They used this knowledge to their own advantage. Over time, dark sisters would incarnate within certain black nobility families and would work for the dark agenda.

Over millennia, the true sisterhood tried to keep their knowledge in the temples they created. But they were always attacked, they were killed brutally. They often died at young ages, because the darkness was always able to follow their light and negate it. Each time they died, they kept incarnating into new bodies, and each time they were in a new body, they forgot more about who they were, they couldn’t remember. However, even though they couldn’t remember in their physical bodies anymore, the code that would trigger their memory one day was hidden in their DNA. All they needed was for someone to trigger it.

Chris Henderson mentions the dark sisters with the name “velvet sisters”. Henderson goes on explaining how these velvet sisters traveled and helped creating the movement that hunted the true sisterhood and burned them alive as witches or killed them in other ways. Thousands of the sisters, healers, Priestesses of Ashtar-tara included, were executed in human history this way.

Despite the killings and the trauma, the sisters kept incarnating and kept reintroducing the knowledge of the light on the surface of the planet. Many teachings about spiritual alchemy were transferred this way for generations. There were times in human history that sisterhood reunited by incarnating around the same time and the location. One reunion was at the time of the crucifixion. Many sisters were there as part of the Essene Community. At that time, Mysteries of Isis was still active and the knowledge was being thought in the temples. Mary Magdalene and Mother Mary were two chosen sisters in the Essene Community that played the important role of reminding humanity the Divine Feminine.

Sisterhood and the feminine energy on this planet went through a lot of suffering with the religious programming of humanity. At times, certain teachings would emerge to remind us the truth. If you look closely, you will see a lot of resemblance to Sisterhood Alchemy in these teachings. One very good example is that Sufis talk about the opening of the heart and they resemble this to “opening of a rose”. This is of course no coincidence.
Another time for the sisterhood reunion started towards the end of 17th century and continued into end of the 18th century. But these years, sisters were tired and they needed help to remember their purpose. This is why St.Germain came into picture.


He didn’t lie to people about his age (or agelessness). He created the secret societies where women of French court were introduced into the goddess mysteries and were initiated. He enchanted people with his violin and he was an excellent conversationalist. While he was initiating women, he also influenced and initiated several musicians. It is no coincidence that much of the best music was made during these years. It is also no coincidence that several philosophers were also there contributing to this time.

https://www.history.com/topics/enlightenment

There are scholarly papers about St.Germain being Giovannini who had connections to Sebastian Bach which can be seen below:

https://www.jstor.org/stable/739641?seq=1#page_scan_tab_contents

https://www.jstor.org/stable/733147?seq=1#page_scan_tab_contents

https://en.wikisource.org/wiki/A_Dictionary_of_Music_and_Musicians/Giovannini

St.Germain also influenced philosophers like Voltaire and Rousseau. He spent much time with Louis XV and his mistress Madame Pompadour.Madame Pompadour

Pompadour and St Germain had long conversations and they had a “special” relationship. Madame Pompadour became very influential in France at that time. She was initiated into goddess mysteries. She understood art, was very talented in art. She was close to well-known philosophers. She liked nature and connected to Earth. It was her conversations with St Germain that later created the framework for the secret goddess mystery group that was going to be started under the leadership of Princesse de Lamballe.


https://www.gutenberg.org/files/3883/old/files/relative.htm

Next to her contributions to art, Madame Pompadour’s most important achievement for helping the divine feminine to come back to life was making the Serves Porcelain famous around the world. These works of art contained pictures of women carrying roses and making special “hand gestures” -particularly one that pinky finger looks separate in the air-. These were all placed on the porcelain as a reminder for the sisters all around the world then and now.

http://www.onlinegalleries.com/art-and-antiques/detail/a-pair-of-s%c3%83%c2%a8vres-style-gilt-bronze-mounted-porcelain-vases-and-covers/337891

https://www.invaluable.com/buy-now/vintage-19th-century-palace-size-sevres-covered-u-c6e4873827

Also many paintings of this era - especially by François Boucher - contained these hand gestures and as well as the roses held in hand.These inspiring years of the sisterhood ended with the French Revolution. The leader of the goddess mystery group in France, Princesse de Lamballe, was brutally murdered in the street for she maintained loyalty to her queen. She was a high priestess of Isis and again, it is no coincidence that she was sentenced to be killed by the men in the streets as a result of the decision of the trials.

230 years later, we are now having the final reunion of the sisterhood. Many suffered on this road fighting to keep the divine feminine alive on this planet. The efforts of the dark sisters and their masters didn’t work to suppress the true roses. St. Germain and Archangel Metatron are working with the sisters and helping them remember. Soon enough, Sisterhood of the Rose will fully come back to life and help humanity on their journey of returning to innocence.

Dark sisters of the Rose will also return to innocence.

Meanwhile, True Roses…Time to meet in Avalon.

06 August, 2018

My Story

It was December 2014. I had a dream and my whole life changed.

In the dream, I was visited by an angel. I didn’t know which angel came to me then. If you asked me, I could only name two angels with my awareness at the time, so I thought it was Archangel Michael for a long time. At least this was until I learned about Archangel Metatron. I was in my bedroom and on my left in the corner this angel was telling me something. I was trying to hear what he was saying, but I just couldn’t hear. I could sense it was very, very important that I understood, but no matter how hard I tried, I couldn’t hear.

In the morning, I woke up as a different person. The first sign was, I couldn’t eat meat anymore. I had become a vegetarian. Then, I started feeling that I needed to be alone – to sit alone and just be. I wanted to spend time in nature and listen to the birds. Later, I would realize that I needed to meditate.

The following months – once in every few nights – I would wake up to an energetic current spike in my body. I would get downloads that would take a few minutes each. In front of my eyes, I would see Egyptian hieroglyph-like writings, I would see many colors and shapes. This continued for more than a year this way.

After these downloads, I started having visions and started traveling astrally. These travels were more in the higher planes as I was being initiated by goddesses and by ascended beings. These beings would start coming to my 3D awareness first, then they would show up in my travels. They would show me things, train me and then sometimes test me until I was ready for the next level. At the final stage with them, I would go through some type of initiation.


I didn’t know much about the Divine Feminine until I started having these initiations. I had inner knowings that I had to help people heal their hearts from past traumas like this was part of my soul mission. I was feeling that I had to use art to help people heal, but I didn’t know what it was called that I was trying to do. Later, as I had more initiations, I would realize that I was trying to bring the Divine Feminine energies back to this planet. I would understand that I was supposed to awaken the goddess within everyone and help heal this planet and the humanity.

While deep down I would know what I needed to do, after these experiences in the higher planes, I would feel confused and disoriented. Because most of these things happen in forms of allegories and it takes time to figure out the puzzle. At times, I asked friends whom I thought were spiritually more advanced than I was about these experiences. One of them said these were all illusions that it was I who created these things and he kept advising me to release and detach myself from all these. Another was giving me clues about the things I would see. He would tell me that these were real things from the past and he would encourage me to write about these and help bring the goddess back.

As a result, I found myself in a total state of confusion. One side of me would signal that I had to allow and flow with these experiences, the other side kept trying to detach from all. I was going back and forth with feeling the goddess energies within and wanting to be nothingness. This continued this way for a long while, and at some point I realized I had deprogrammed myself from my ego. This helped me understand that what I was going through was not coming from a place of self-importance, but this was truly part of my soul mission and I should flow with this. Once I made this discovery, things picked up speed. And today, I am now ready to write about some of these things for you to bring these to your awareness. This way, I help you activate yourself for the Sophia Consciousness.

One night, just as I was about to fall asleep, I noticed an angel descend in front of my bedroom window. He started transmuting a white light that had a bluish hue. I felt that this was very good and I started feeling a burning sensation in all my body. It was most intense on my third eye. While this was happening, I was feeling a sense of “All is good”. After a few minutes, the being in front of my window left and I fell asleep.


Then, a cosmic goddess named “Dou Mu” came to me. I would first feel her presence in my energy field. I was then going through big changes in my 3D life and I was emotionally tired. During my meditations, she would come and hold my hand, she would take me to underground caves. We would walk in hallways while colorful birds would fly above our heads. We would swim in underground pools that had the aquamarine color. Then she would take me to the top of a mountain where we would see nature, trees, animals, and the sky. I would feel that this place was not the surface, I would feel I was still underground. But, I wouldn’t bother to ask, because I would feel extremely tired emotionally. She would feel my sadness, and she would just be there with me, she would give me a pillow so that I could lie down and watch the nature. She would play with my hair and would tell me that I would heal from that state. And this continued this way for a couple of months.

One night, I was visited by the goddess Isis. She came to me and gave me a necklace. The necklace was out of golden pearls and there was a big emerald pendant on it. She said: “You are now passing into the next level”. The next time she came, she placed green crystals into my palms saying that my healing ability has been reactivated. After this, she came again several times to sit across me and meditate with me. In these meditations, my heart portal would open; blue light would come out and merge with the light that would come out of her heart. I would know that this was a good thing and was supposed to heal people.

This experience was followed by an initiation that was performed by Isis and Dou Mu. They took me to a temple which was surrounded by water on three sides. I was wearing a white short dress. Isis and Dou Mu braided my hair like in the old days of Egypt. They placed beads at each end. I was asking them what was happening, and they kept saying “You will see”. They then placed a head-dress on my head. I was ready. Then I found myself sitting on a throne. Isis and Dou Mu were circling around me.

Suddenly, golden light started pouring from the top of the temple and it was piercing my body. Instantly, I was remembering something. Then, I found myself swimming in the water outside the temple. As I was coming out and climbing the limestone stairs barefoot, I noticed an ankh appear in my left hand. With that I immediately felt my consciousness grew and it merged with Gaia consciousness. I felt that I could feel the feelings of everyone living on Gaia.


With next step, a scepter manifested in my right hand. With that I felt an enormous power was granted to me. My first realization was that I felt happy that the ankh wisdom was given first because this power could be very destructive without the wisdom. I was feeling a lot of responsibility. A kind of responsibility that few have ever felt. As I walked up, I noticed lions appear on both of my sides. I remembered them. I remembered that I missed them.

Another night, I was visited by Ma’at. We were in a temple and she danced for me. She was wearing a white dress which had many golden ornaments. The ornaments were not placed on her body as usual. While she was dancing, she had transparent golden crystals around her which transmuted golden light pillars as she danced. The pillars merged above her head and a golden crystal manifested right at the point the lights merged. She then took that crystal and walked to me, she asked to place the crystal in my heart three times. She said it would heal me. After this crystal was placed in my heart, I would notice over the next 3 months that I healed from almost all my negative emotions.

This here is very similar to Ma'at's dance:


A few weeks after this, I was visited by Sekhmet. She placed a blue stone into my throat. While doing that, she said “This is the blue stone of knowledge. I am placing this in your throat so that you speak the truth and you speak the knowledge.”Shortly after this, I went through another initiation. I was in this temple and I knew that I was supposed to walk to the seat placed at the end of a bridge. The bridge was on a circle shaped pool that encircled the temple’s walls where the middle part was for gathering. As I was walking there with many lions, many Light Beings with shiny rainbow colors started appearing to watch what was about to take place. I was wearing a lavender color Roman dress. As I sat there, a crown descended from above onto my head. It had a teardrop light green diamond on it. Just then I asked, what was happening. I heard them saying “You are becoming Aurora”. This was followed by me swimming in the pool with my lions. This time, I had dragons swimming with me.
After this initiation, I found myself under a willow tree. I was sitting on green grass and there were many fairies around me. They were crying. I was sensing that they were crying because they knew what I went through and they were crying with feelings of appreciation. I was reading that I was supposed to remember them. They kept asking me if I needed anything. I was feeling very tired and overwhelmed. Just then, Dou Mu came and asked them to leave me so that I could rest.

There was also a winged baby

For many days following this initiation, I went through a healing period. Dou Mu patiently sat with me under the willow tree and just looked at me in the eye, she gave me hugs, she assured me that it is all over and I am finally going back. When I asked her where I was, she told me that she created a reality using my consciousness. This was like a bubble where I would remember and get trained for what was next.

Once I started feeling better, Dou Mu showed me that I had wings. We flew over this reality together. Next to the willow tree, there was a lake. We flew over the trees. We landed at a temple. It looked like it was built out of glass. Dou Mu said, it was built out of water crystals. I was surprised she didn’t say ice crystal but “water crystals”. She said when we gathered there, our intentions were amplified by the crystals. There was even a fountain in the entrance. Like a roman fountain made of the same crystals. There were many flowers around. I could sense the fairies hiding from us to give me space.

Many times, I met with a white-haired man under the willow tree. He looked like Legolas from the Lord of the Rings. I knew that he was part of my soul. But I felt that I was not ready.

At this stage, my dreams and visions seemed like they were complementing each other. One night I dreamt that I was manifesting roses. White and red roses… I was making them big and making them small again. In meditation, Dou Mu asked me to stand in front of water and asked me to create something from water. I created a winged woman and a pony. Initially they looked like ice statues, but then they came to life and walked away. Dou Mu told me that there was a whole reality under the water. I didn’t want to go there.

In my dreams now, I was flying and walking upon the water. What I was training for with Dou Mu in higher planes; I was applying these concepts in the lower ones. One day, Dou Mu announced that my training in that reality was over. I was feeling the completion at this point, too.

One night, I was greeted by Pegasus. The winged horse – she was so beautiful. I was shown that others would need to have the golden bridle to be able to ride Pegasus. But for me, all I had to do was to think where I wanted to go. As soon as I thought about her, she would show up. Pegasus and I flew in the space. I was given a cauldron that was full of liquid light. Pegasus and I went to many places and sprinkled liquid light everywhere to heal the nature and the water.

One night, Dou Mu appeared and meditated with me. As I was looking at her in the eye, she became a green dragon with rainbow color feathers on the wings. I asked her “What are you doing?” . She answered: “I am being a mirror to you”. As soon as she said that I became a dragon, too. We danced together in perfect harmony. I felt a lot of compassion with this activation. It made me cry with compassion. We kept dancing, we were dragons and then we were turning into phoenixes. I continued to feel a lot of compassion.
The next adventure was like a completion to the dragon activation. Dou Mu and I was flying on a phoenix in human form. We flew over water for a long while. Then I saw a small island with one big tall building on it. We landed by its large door. In the entrance, there was marble on the ground. I noticed a marble fountain. Dou Mu asked me to drink from the fountain. As soon as I drank the water, I became a giant. She then took me into the large area. We entered this big tall room. When I looked to my right, I saw two big green dragons. As soon as I saw them, I was crying, I couldn’t explain but I knew them and I loved them. I understood that I was a giant, because I needed to be close to their size to interact with them. This was one of the most emotional moments for me. I was hugging them, I felt that they were my family. What was so amazing is that when I looked them in the eye, I could see the universe in their eyes.


After these initiations, I started going to some council meetings. These meetings were mostly taking place on Earth and I was speaking on behalf of Gaia. There, I witnessed some of the dark beings surrender. There I told again and again, that the suffering had to end. Women had to be respected and honored.

One night at this stage, in my travels I ran into an American Indian Chief sitting at the top of a mountain looking at the horizon. I asked him what he was doing, and he responded: “I am waiting for you to bring back the sun”. This experience has brought indigenous people to my awareness. As I was connecting with them more, I was initiated with two eagle feathers. This initiation connected me deeply into the nature, animals, and to the Earth People.

At the end of January 2018, essences of two beings walked into my body. I came to hypnagogic state from my sleep and I first saw the eight-pointed star seal. This was followed by two distinct feminine energies entering my consciousness. This was a profound experience that completely changed my perceptions.

After this, I went through a Hathor initiation. First I started seeing golden color snakes all around me in dreams. Then, golden horns grew on my head. After this, I turned into a golden dragon. Days after days, after these experiences, I found myself walking as Hathor underground Dendera. I was reading the writings on the walls. There were two portals there that took me to another planet. I was finding myself walking on white sand which sometimes took the color of the rainbow. I would meet the white haired being that I saw under the willow tree there and I would sit with him and watch the ocean before us.


While my higher self was working with Hathor, I was awakened from my dreams with sound. In one occasion, I was woken up with a very high pitch “eeeee” sound, in the other, the white haired being sang me our song together. The frequency of the sounds made all of my cells vibrate.

Hathor initiation was followed by information given to me about goddess mysteries. These experiences prepared me for the next activations.

Now I was ready for Mother Mary and Mary Magdalene initiations.

One night, I found myself at the scene of the crucifixion. I was watching everything from the eyes of Mary. The air was heavy and yellowish. I was seeing people chanting with anger. I knew Jesus was OK, but I was feeling tired of seeing humanity be slaves to hatred and anger.

In meditation one day, Mother Mary gave Jesus to me when he was a baby. I became his primary protector at that moment. I watched him grow into adulthood. At some point, I realized that I was living this experience as Mary Magdalene. Later, I gave birth to a baby and became a blue angel.

In my last Sophia Consciousness Initiation, Mother Mary appeared to me and gave me roses in the heart that bloomed. After that, she gave her crown to me and showed me that I was ready to carry the divine feminine.As you may understand from these allegories, I was actually becoming a protector for the Divine Feminine. I was being initiated fully to anchor these energies. And this is my story…

So far, I have been activated by:

—Isis

—Ma’at

—Sekhmet

—Dou Mu

—Dragons

—Indigenous People

—Hathor

—Mother Mary and Magdalene

Each of these beings brought me healing so that I am activated fully to my soul mission. When I look back, I realize that I was healed from the scars of my past traumas, I was healed from negative emotions. I was reminded that compassion was the highest frequency that all of us need to open our hearts to. I was reminded that we are connected to the Earth and the Sun. And finally, I was shown by Mother Mary that after all these realizations, my heart would open – much like a rose opens up. And Dou Mu showed me that no matter what I go through, it is my choice to honor my inner child. And this is what matters most for humanity. Because it is our inner child that will bring us the innocence. The state that will bring us the complete harmony with universe.

As we are approaching the Lionsgate Portal and a solar eclipse, it is extremely important that we connect with the Divine Feminine and fully activate ourselves. I was guided to write my story to bring these beings into your awareness. It is now time for the starseeds, the Lightworkers, the Star People, and the indigenous people to completely wake up to their soul missions. So, please remember these beings during your meditations at this high energy time.

And this is my mission. I am a wayshower. I am a dragon. I am a phoenix. And we will return humanity back to innocence.