18 February, 2018

Kalp Gözünü Açmak


Herkes birşeylere özlem duyar. Hayatlarımızda bu özlemi daha yoğun şekilde hissettiğimiz anlar vardır. Ne yazık ki bu özlemin bizim dışımızda bir özlem olduğuna inanırız. Bazen bu özlemin para için, bazen yeni eşyalar için, bazen de yeni bir sevgili için olduğunu düşünürüz. Fakat gerçekte, bu özlem içimizdeki birşeylerle ilgilidir. Bu özlem kalbimizdeki kilitli kapılarla ilgilidir. Bu özlem kalp gözümüzün açılması ile ilgilidir.

Bazen bu kapıların altından yansıyan Işığı görürüz. Bu, aşık olduğumuzda, birinin gözlerine bakıp da sevildiğimizi gördüğümüzde olur. Bu, bir sanat eserine tabi olduğumuz ve bunun kalbimize giden kapıları zorladığını anlayamadan, kalbimizde bir köşenin sızladığını, bir duygu ile gelen bir anıyı hatırlamak üzere olduğumuzu hissettiğimizde olur. Bu, çiçek açmış kiraz ağaçlarının yanından geçerken rüzgarın esip çiçeklerin taçyapraklarını uçurup kar gibi yağdırdığını gördüğümüzde olur. Bu, bebeğimizi ilk kez kucağımıza aldığımızda olur.Bu, birileri için birşeyler yaptığımızda, yardım ettiğimizde ve bu emeklerimizin güzel şeylere vesile olduğunu gördüğümüzde olur. Bu, başkalarının bizim yaptığımız birşeyden ilham aldığını gördüğümüzde ve daha fazlasını yapmak istediğimizde olur…

Bizler bu gezegende bu özlemin ne olduğunu bilemeden binlerce yıl yaşadık. Bir gün, bu özlemin ne olduğunu anlamamızdan korkan varlıklar vardı. Çünkü özlemin ne olduğunu anladıktan sonra, kalbimize giden kapıların anahtarını bulmak çok kolaydı. Bu yüzden bize engeller yarattılar. Mesela parayı yarattılar, eksikliğini yaşayalım ve onun için çalışalım diye. İnsanların kalplerinden geleni yapmalarını engellemek için; eğitim sistemlerini, dinleri, ve sosyal yapıları yarattılar.İnsanların bilinçlerini bunlarla öyle çok doldurdular ki, insanlık bunların ötesini göremez oldu. Sonuçta insanlık, özlemini duyduğu herşeyin onların dışında birşey olduğuna inandı. Kişisel varlıkları için, bu kendilerinin dışındaki pastadan daha büyük bir parçaya ihtiyaç duyduklarına inandı.

Bunun yanında, bu realitede sanata ezoterik (gizli) semboller koymaya yönlendirilenler vardı. Onlar bunu neden yaptıklarını bilmiyorlardı. Onlar, o şekilleri neden çizdiklerini, müziklerinin melodisini neden o şekilde yaptıklarını bilmiyorlardı. Kalplerinde bir özlem hissediyorlardi.Ve yarattıkları kelimeler, şekiller, notalar ve fikirler ile ulaşmaya çalıştıkları yeri bulmak için ipuçları koyuyorlardı sanatlarına bilmeden.

İşte şimdi bu semboller bizlerin kalp gözünü açmamıza yardım ediyor. Çünkü şu zamanda, birbirimize karşı sevgiyi ve merhameti hissetmeye ihtiyacımız var. Bu, gerçeği yüzeye çıkaracak ve herkes için şifalanmanın başlamasını sağlayacak. Ve bu da, insanlığın kendi kaderinin kontrolünü eline almasına neden olup, Yeni Dünya’nın, Dünya’da Cennetin gerçek olmasını sağlayacak.

Kalp gözümüzün açılması, kalplerimizde kutsal dişilin uyanması demektir. Kutsal dişil uyandığında ise, erili iyileştirecek ve şimdi ütopik gelen geleceği gerçeklememizi sağlayacak.

Gönül gözümüzün açılması için, hayatımızı basitleştirmeye ihtiyacımız var. Makyajımızı temizleyip; acıya, üzüntüye, nefrete, öfkeye olan bağımızı koparıp yerde bırakmaya ihtiyacımız var. Daha fazla utangaç olamayız, olmaya can attığımız şeyi temsil etmeyen herşeyden kurtulmalıyız. Görmüyor musunuz ki ağaçlar bunu her sonbaharda yapıyor? Şimdi negatif duyguları ağaçlar gibi dökme zamanı. Şimdi basitleşme, soyunma, insanların gözlerinin içine bakma ve açık olma zamanı. Şimdi onlara ruhumuzu gösterme zamanı. Şimdi kalbimizdeki iyiliği gösterme zamanı.

Aylardır bir sembolün çeşitli varyasyonlarını görüyorum her yerde. Şimdi anlıyorum ki, bu semboller her dinde ve her kültürde sanata kasıtlı bir şekilde yerleştirilmiş. Öyle ki bir gün geldiğinde, bizi ayırmaya çalışan dinsel dogmalar ve kültürel normların ötesinde anlamamız gereken birşey var görebilelim diye. İşte bu nedenle sizlere soruyorum, eğer tüm inanç sistemleri, kültürler bu kadar, savaşlara ve acılara bu derece neden olacak kadar birbirinden farklı ise, neden aynı semboller bu yapıların sanatında tekrar ve tekrar kullanılmış?

Cevap çok basit. Biz birbirimizden farklı DEĞİLİZ. Bu sembollerin birleştirici gücünü çözdükten sonra, şimdi bu konuda birşeyler yapmak zorundayız. Bizi aynı yapan şey nedir? Farklılıkları, önyargıları, birbirimizi yargılamalarımızı eritecek şey nedir? Sonunda birbirimizi affetmemize ve hiçbir yük taşımadan kendimizi akışa bırakmamıza yardım edecek nedir?

Bu sembolleri aylardır her yerde görüyordum. Rüyalarımda İtalya’da eski binaların tavanlarında, Mısır’da, Eski Babil’de, Kızılderilerin üzerinde, heryerde aynı sembolü ve onun varyasyonlarını görüyordum. Sonra birkaç hafta önce bir kadının kulağımda sesi çınladı. Dedi ki “Birlik demek". "Bu sembol sevgi ve merhamet demek. Bu sembol harmoni demek”. Ve şimdi size soruyorum, eğer tüm bu din ve kültürler bizi birbirmizden farklı kılıyorsa, neden tüm bu toplumların sanatçıları aynı sembolü kullanıyor?

Şimdi lütfen bu sembollere bakın ve bunları meditasyonlarınızda sorgulayın…Sonra benim bu birlik mesajımı taşımama yardım edin, elimi tutun. Çünkü şimdi kalp gözünü açmanın tam zamanı. Şimdi birbirimize merhamet duygusu ile yaklaşmanın, bencillik duymadan sevmenin ve birleşmenin zamanı.

İşte gördüğüm sembolün çeşitli varyasyonları:


St Elmo Kalesindeki Malta Haçı


http://eclipsology.blogspot.com/2009/09/how-solar-cross-symbol-was-inspired-by.html


Sennefer Valley Turbesi-Tavandaki şekiller
Tanrıça İştar'ın 8 köşeli yıldız sembolü

Orta Doğu Çömlekçilik Örneğiİslam Sanatı Örneği
Türk Seramiği
Kızılderili Motifleri

Çin Seramik Sanatı Örneği
Baştaki sembole bakınız
Bakire ve Çocuk-Harvard Üniversitesi Müzesi'nden.

11 February, 2018

Opening of the Heart

This Great Love Inside Me

I am so small I can barely be seen.
How can this great love be inside me?

Look at your eyes. They are small,
but they see enormous things.
                                                       Rumi


Everyone has a longing for something. There are moments in our lives that we feel this longing more. We are programmed to think this is external to us. Sometimes the longing is for money, for new belongings, or even a new lover. But in reality, this longing is for something inside us. It is about the doors in our hearts. This longing is all about opening the doors to the heart.

Sometimes we manage to see the Light coming from under these doors. This happens when we fall in love, when we look into the eyes of a person and we see we are loved. This happens when we experience with art and something in our hearts shake, we feel we remember something, some feeling, not realizing that very art is shaking the doors to our hearts. It happens when we drive by the blossomed cherry trees and the wind blows, making the petals fly into the air and make them fall like snow. It happens when we hold our baby for the first time. It happens when we do something for someone, help someone and see our efforts bloom. It happens when we see others feel inspired from something we do and we deeply want to do more…

For millennia, we lived on this planet not knowing what this longing really was. There were beings that were threatened by the possibility that we would one day figure out what this longing was. Because if we understood what it was, it was so easy, very natural to find the keys to our hearts. So, they created obstacles for us. They created money so that we lack and work for it. They created education systems, religions, social structures to prevent people from doing their hearts’ desires. They filled humanity’s consciousness with these so much that, humanity couldn’t see beyond them. And as a result, we believed that everything we long for was external to us and we needed a bigger piece from the external for individual selves.

On the other hand, there were some within this reality who were guided to place many esoteric symbols into art. They didn’t know why they were doing this. They didn’t know why they were inspired to draw these shapes, why they had to write the melody of the music a certain way. They felt a longing in their hearts that they needed to express. The words, shapes, notes, and ideas they created were clues to find that very place they were trying to reach.

These symbols in art are now helping us open our hearts. Because at this time, we need to feel love and compassion for each other. This will bring the truth to the surface and trigger the healing for all. And this healing will help humanity take over the control of their own destiny and will manifest the New Earth, the Heaven on Earth.

Opening of the heart means waking up the divine feminine in our hearts. Once awakened, the feminine will heal the masculine.

To open the heart, we need to simplify our lives. We need to undress. We need to remove our make-up and leave all our attachments to emotional pain, sorrow, hatred, rage on the floor. We can’t be shy anymore, we just need to drop all that does not represent who we aspire to be. Don’t you see how trees do this every fall? It is now our season to drop the negative feelings. Simplify, be naked, look others in the eye and be open. Show them your soul. Show them the goodness in your heart.

To open your heart, look at art, listen to Bach or Mozart, read a poem from Rumi, learn from the indigenous people of Peru, American Indians, go out into nature.

I have been seeing variations of a symbol everywhere for months now. I now understand that these symbols were subtly placed in art from every religion and every culture so that one day we would realize there is more to our being than religious dogma and cultural norms which seek to separate us. I have been asking myself, if all religions, cultures are so different, why they have been using the same symbols in their art over and over again.

The answer is simple. We are NOT different at all. And now that we are able to see these symbols everywhere, we must do something about this. What is it that makes all of us the same? What is it that can melt the differences, the prejudices, the judgments towards each other? What is it that will finally help us forgive each other and move on, flow without carrying any load?

I was seeing these symbols everywhere for months. In dreams I was in Italy looking at the ceilings of the old buildings, I was in Egypt, in old Babylon, I was with the Indians and I was looking at the same symbol, the variations of the symbol over and over again. Then I heard a woman’s voice last week, it was yelling for unity. It was saying the symbol meant love and compassion, it was harmony that this symbol meant. And I am asking this to you now, if we were meant to be separated by all these religions, cultures etc, why all artists in each of these societies used the same symbol?

Now please look at these symbols and meditate on these… Then help me, please hold my hand and carry my message. Because it is truly the time for the opening of the heart. To open the heart, we must first undress. We must feel compassion for each other, we must love unselfishly and we must unite.

Here are the variations of this symbol I have been seeing:Maltese cross on one of the gates of Fort St. Elmo.


http://eclipsology.blogspot.com/2009/09/how-solar-cross-symbol-was-inspired-by.html


Tomb of Sennefer Valley-Note the prints on the ceiling
Eight pointed star of Goddess Ishtar

Middle Eastern PotteryIslamic Art
Turkish Ceramics
Native American Motifs

Chinese Art on Ceramics

Note the symbol on the head…
Master of the Saints Cosmos and Damian Madonna 1260-1285
The Virgin and Child-From Harvard University Museum.