05 January, 2016

2016 Tam İfşaat Yılı Olmalı

2016’ya girdiğimiz bu ilk günlerde tam ifşaatın bu yıl olup olmayacağı kuşkusuz birçoğumuzun aklını kurcalamıştır. Her geçen gün ortaya çıkan yeni UFO görüntüleri, ya da NASA’nın aniden çok dinamik bir organizasyon haline gelip üst üste yaptığı basın toplantıları ile açıkladığı “Mars’ta akan su var, yakında uzayda yaşam bulma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyoruz” gibi açıklamalar ister istemez bunların kısmi bir ifşaat planının bir parçası olduğu izlenimini veriyor.

Geçtiğimiz hafta Dr. Micheal Salla’nın exopolitics.org sayfasında yayınladığı makalesinde konu ile yaptığı değerlendirmeler bu konuya pekçok açıdan ışık tutuyor. Dr. Salla, uluslararası politika, çatışma çözümü ve ABD dış politikasında uluslararası alanda kabul görmüş bir akademisyendir. Kendisinin barışın sağlanması, etnik çatışmalar ve çözümleri ile, Dünya dışı varlıklar hakkında saklananlar, izlenen politikalar üzerine birçok makalesi ve kitapları vardır. Hepimizin yakından tanıdığı Corey Goode ve Randy Cramer gibi ihbarcıların ilk konuştuğu araştırmacı yazarlardan biridir.

15 Haziran’da Dr. Salla’nın tam ifşaat planına nelerin dahil olduğu hakkında Goode’e sorduğu bir soruya Goode cevap olarak şöyle yazmıştı:

“Tam ifşaat olayı, önemli veri yığınlarının internette yüzbinlerce doküman, ses ve video dosyaları ile birçok birbirinin aynı sitelerde herkesin erişimine açılmasından oluşur. Kurumsal medya makinası çökecektir ve 7 gün 24 saat televizyon ve radyoda eğitim kampanyaları başlatılacaktır. Tüm kanallar ve istasyonlar bu amaçlar için kullanılmayacaktır ki insanlar bunalmasın ve stres nedeniyle ihtiyaç duyduklarında bunlardan uzaklaşabilsinler.”

David Wilcock ile Kozmik İfşaat programının en yeni bölümünde Goode, tam ifşaat planının uygulanmaya başlaması için gerekli şartları şöyle açıkladı:

“Bana, veri yığınlarının açıklanmasının aşağıda, yüzeyde olacak kataliz bir olaydan sonra gerçekleşeceği söylendi. Bunun belli bir olay olması gerekmiyor, ancak bana verilen bir örnek yüzeyde herkese, uyuyan kalabalıklara açık bir şekilde görünücek, başından beri ekonominin bir yalan düzen olduğunu ortaya çıkaracak global bir ekonomik çöküş olabileceği.Oy verdikleri ve destekledikleri hükümetteki herkesin Kabal’a hizmet eden suçlular olduğu apaçık olacak. Ve böylece normalde uykuda olan ve insanların “komplo teorisi” olarak gördüğü şeyleri dinlemeyen kalabalıklar, yeni bilgilere açık olacaklar. Bu noktadan sonra, bilgi halka internet dahil birçok farklı medya yolu ile yığılacak.”

Goode kendi sitesinde bir soruya cevap olarak yazdıklarıyla kısmi ifşaatı şu şekilde tarif etti:

“Eğer bir kişi ya da grup, topluma Dünya dışı varlıkların ziyaretlerinin ve bazı gelişmiş teknolojinin varlığını açıklarken, “Yeni Finansal Sistem” i çökertecek teknolojileri ya da “İnsan Elit” ve belli “Dünya Dışından” ya da “Antik Ayrılmış Gruplar” tarafından insanlığa karşı işlenen suçları açıklamazsa, tüm gerçeği öğrenmemiş olursunuz.

Bu durum, öykünün, gücünü koruyan bir grup tarafından yönetildiği ve bu kişilerin suçlarının ortaya çıkmasının engellendiği kısmi bir ifşaat olur. Dünyanın çoğunluğu bu bilgilerle bile şok olur ve bu bilgiler insanlığın hayallerini bir süre doldurur. Çok az bir kısmımız böyle bir anda, bu durumun sadece başka bir aldatmaca olduğunu anlayabilir.”

Goode temsilcileri olarak seçildiği Mavi Kuşsu Varlıklar adına çeşitli toplantılara katıldığını söylemişti.


Mavi Kuşsu Varlıklar 6 ila 9. boyutlar arasında titreşen ışık varlıklarıdır ve insanlığın kölelik sisteminden kurtulması için en aktif çalışan gruplardan biridir

Goode Gizli Uzay Programı İttifakı ,Kabal/İlluminatı ve “Dünya Temelli İttifak” (Bu ittifak Amerikan ordu endüstri kompleksindeki “Beyaz Şapkalar” ve başka uluslarda, BRICS [Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, ve Güney Afrika tarafından yönetilen] ulus bloklarındaki resmi ifşaat sürecinin parçası olacak alternatif bir finansal sisteme geçilmesinde işbirliği yapan “Beyaz Şapkalar”ı içerir.) gibi grupların katıldığı bu toplantılardan bir kısmında, ifşaatın neleri kapsayacağına ve ne zaman yapılacağına dair konuların tartışıldığını bildirmişti.

Goode Kozmik İfşaat programının son bölümünde Wilcock’a tam ifşaatın geciktirilmesinin ana nedenini Kabal’ın elinde bulunan yapay bir zeka teknolojisine bağlıyor.

Goode bu programda, Kabal’ın, bütün bu zaman boyunca, onlara ihtimal gelecek senaryolarını vererek onları bir adım ileride tutan bu gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullandığından bahsediyor. Ayrıca Dünya Temelli İttifak’ın Kabal’a ellerinde bulunan ifşaat dokümanlarını gösterdiğini bildirirken, bunun Kabal için büyük bir avantaj sağladığını vurguluyor. Veri yığınları çok erken serbest bırakılırsa, Kabal’ın bunu örtpas edebileceğini, buna “komplo teorisi” diyebileceğini, ve ifşaat planını etkisiz hale getirebileceklerini söylüyor. Buna ek olarak, Kabal’ın bu dokümanları gördükten sonra tüm güçleri ile 3. Dünya Savaşı çıkarmaya çabaladıklarını anlatıyor.

Dr.Salla’nın geçen Kasım ayında yayınladığı bir makalesine yorum olarak Goode, Kabal’ın Dünya Temelli İttifak’ın içine sızdığını, ve Dünya Temelli İttifak’ın artık finansal sistem ile ilgili olarak “Batı 100 yılını yaşadı, şimdi doğu 100 yılını yaşayacak” gibi söylemleri olduğunu bildirdi.

Bu bilgiler ışığında, Kabal’ın elindeki yapay zeka teknolojisi ile ve “böl ve fethet” stratejilerini de kullanarak Dünya Temelli İttifak’ı amacından saptırdığı ve bunun çok uzun süredir beklediğimiz ifşaatın başlamasını engellediği görülüyor. Geçen yıl içinde bir çoğumuz BRICS aktivitelerini finansal kölelikten kurtulabilmemiz için bir umut ışığı olarak görürken, şimdi BRICS’in de bir Kabal oyuncağı olmuş olabileceğini sorguluyoruz. Goode, Kabal’ın gücünü kaybetmeden yöneteceği yeni finansal sisteme geçişte borçların affedileceğini ve herkese bir miktar para verileceğini haber veriyor. Ancak Dr. Salla ve Goode böyle bir sistemin sadece yeni bir finansal kölelik sisteminden başka bir şey olmadığını değerlendiriyorlar.

Dr.Salla
geçtiğimiz yıl uzay madenciliği ile ilgili bir yasanın Amerikan Kongresine sunulduğunu ve bu yasanın kurumsal şirketlere uzayda kendi saltanatlarını sürmelerine izin verdiğini ve bu yasanın çıktığı takdirde bu şirketlerin uzayda işlemiş oldukları suçlardan yargılanmalarının önünün kesilebileceğini defalarca bildirdi. Ve bizler yavaş yavaş Kabal kontrolünde ilerleyen bir kısmi ifşaatı izlerken, bu yasa sessizce Obama tarafından imzalandı.

Geçen ayki bir başka makalesinde Dr.Salla, Goode’ye dayandırdığı bilgilerde, Amerikan Ulusal Keşif Ofisinin yakın Dünya orbitinde bulunan gizlenmiş uzay istasyonlarındaki teknolojinin Uluslararası Uzay İstasyonunda kullanılan teknolojinin 50 yıla kadar daha ilerisinde olduğunu ve kısmi ifşaat kapsamında, Gizli Uzay Programlarında olanları saklayabilmek adına bu istasyonlarla ilgili bilgilerin kamuya serbest bırakılmasına dair planlar olduğunu bildirmişti. Bu uzay istasyonlarının yapımı ile ilgili planların 1969 yılında durdurulduğu topluma açıklanmasına rağmen, gizlice bu projelere devam edildiğini Cobra da aylar önce bildirmişti. Hatta Dr.Salla, Reagan’ın yayınlanan günlüklerinde, iptal edilmiş olması gereken bu istasyonlarla ilgili bilginin 1985’te Reagan’a verildiğini gösteriyor.
11 Haziran 1985’te Reagan şöyle yazmış:
"5 yüksek rütbeli uzay bilim adamıyla toplantı.Büyüleyiciydi. Uzay gerçekten son sınır ve astronomideki bazı gelişmeler bilim kurguya benziyor, ama gerçekler. Mekiklerimizin kapasitesinin 300 kişiyi uzayda yörüngede tutabilecek kadar büyük olduğunu öğrendim."(Sayfa 334)

Bu istasyonlarla ilgili bilgiler topluma serbest bırakıldığında kuşkusuz insanlık bir şok geçirecektir. Özellikle de ana medyanın tamamen Kabal/İlluminatı kontrolünde olduğu gerçeğini göz önüne alırsak, insanlığın bir süre yaşayacağı şaşkınlık, yerini, yeni finansal sisteme geçişte köle topluma verilecek “geçici” rahatlamanın da etkisiyle , “daha fazla gizlenen şey var mıdır” diye sorgulamadan geçilecek uyku komasına bırakacaktır.

Artık bu süreci bile insanlığa bu kadar çektiren Kabal’ın kontrol ediyor olduğunu görmek üzüntü veriyor. Verilen bu bilgilerle, ister istemez Kabal’ın bu durumdan da kontrolü elinden bırakmadan çıkabileceği ihtimalinin varlığını görüyoruz. İnsanlık hazır olsun ya da olmasın artık tam ifşaat bir an önce olmalıdır. En büyük şok bir an önce yaşanmalıdır ki artık büyük uyanış gerçekleşsin. Çeşitli kaynaklar tam ifşaatın geciktirilmesini insanlığın buna hazır olmamasına ve Hadiseden sonra bankaların kapanmasıyla başlayabilecek çatışmalara bağlıyor. Oysaki bu değerlendirmeyi yaparken her gün Kabal’ın yarattığı terrorist saldırılarda ve savaşlarda ölenleri düşünmüyorlar. Binlerce yıldır kölelik sisteminde kalmaya dayanabilmiş insanlıkta, gerçeği kaldırabilecek güç yok sanıyorlar. Yanılıyorlar.

Artık ifşaat zamanıdır. İnsanlığın bir yıl daha bu yalanlarla kaybedecek zamanı kalmamıştır. Bir an önce gerçek açıklanmalı ve insanlık tedavi sürecine girmelidir. Gaya iyileştirilmeli ve 5. boyutta evrimine insanlıkla devam etmelidir. Artık tüm gizli projeler, teknolojiler açıklanmalıdır. İnsanlığın nasıl manipüle edildiği gösterilmeli, din, para, eğitim, ve medya ile nasıl kontrol edildiği gözler önüne serilmelidir. İnsanlık artık Galaktik bir varlık olarak evrende hakettiği konuma getirilmelidir.

Öyle de olsun!

No comments:

Post a Comment