19 November, 2015

Galaktik Kodeks

Cobra’nın bloğunda "Galactic Codex" başlığıyla 4 Nisan 2012 tarihinde yayınlanmıştır.

Dünya Gezegeni bu evrendeki Karanlık Güçlerin istilası altındaki son gezegen, galaksimizde milyonlarca yıldır süren Galaktik savaşların son kalıntısıdır.

Galaksimiz Karanlık Güçlerin kontrolünden kurtarılırken, Işık Güçleri varlıkların temel özgürlüklerini korumak mecburiyetinden dolayı oluşmuş bir askeri yapıdan harmoni içinde yaşayan Galaktik ve kozmik bir topluma geçme aşamasındadır. Galaktik Konfederasyonundaki kişiler ruhen geliştikçe ve Yükselmiş Ustalarla birleştikçe, Işık Varlıklarının birbirleriyle ve de Karanlık Güçler ve diğer gezegenlerle olan tüm ilişkilerini düzenleyen bir kodeks keşfettiler. Bu kodekse Galaktik Kodeks denir ve konfederasyonun bu ve diğer galaksilerdeki tüm eylemlerinin yasal dayanağını oluşturur. Bu kodeks katı kurallar içermez, yanlızca Işığa bağlı ruhların, kendi rızaları ile kabul ettikleri ahlaki kuralların sistematik kodudur.

Şimdi toplumumuzda herhangi uyanmış bir kişinin anlayabileceği şekilde Galaktik Kodeksi yayınlıyoruz.


Bölüm I. Ölümsüz İlahi Merhamet

Her duyarlı varlığın pozitif bir yaşam tecrübesine koşulsuz ve devredilemez hakkı vardır.

Bölüm I 'i anlatabilmemiz için ilk önce anlamalıyız ki; ızdırap ve acı çekmenin, Karanlık Güçlerden ve kozmik anomoliden arınmış aydınlık bir Galaktik toplumda yeri yoktur. Acı, ızdırap ve kendini feda etmeyi ilerleme olarak görmek, Karanlık Güçlerin ele geçirdikleri gezegendeki toplumu köleleştirmek için kullandırdıkları bir yöntemdir.

Özgür evrendeki tüm duygusal varlıkların pozitif yaşam hakkı Kaynağa bağlantılarıdan dolayı garantilenmiştir. Bu hak Yükselmiş Ustaların tüm canlıların Kaynağa özleminde yardımcı olmak amacıyla kullandıkları madde üzerindeki güçlerinden dolayı arttırılmıştır. Yaşam hiçbir zaman ağır iş ve çabalama değil tam tersine yaratıcılık ve sevinç yolculuğu olmalıdır. Bölüm I'in değişik altbölümleri özgür evrendeki yaşamı ve Işık bireylerinin arasındaki ilişkileri çatışmaların olmaması için düzenlemektedir.

Şimdi bu altbölümleri açıklayalım:
Bölüm I/1: Her duyarlı varlığın fiziksel ve ruhani zenginliğe koşulsuz ve devredilemez hakkı vardır.

Bu altbölüm özgür evrendeki her varlığa pozitif yaşam tecrübesi garantiler. Yükselmiş Ustalar özgür evrendeki madde üzerindeki güçlerini kullanarak fiziksel ve ruhen zenginlik ve güzellik ve yaşam için tüm gerekenleri sağlar.

Bölüm I/2: Her duyarlı varlığın Yükselmeye koşulsuz ve devredilemez hakkı vardır.
Bu altbölüm Yükselmiş Ustaların Yükselişin ruhani teknolojisi anlayışlarını Eletrik alev kefaretini kullanarak kendi isteğiyle Yükselmeyi sevmiş varlıklara nasıl yardım ettiklerini anlatıyor.

Bölüm I/3: Her duyarlı varlığın Ruh Ailesi içindeki pozisyonuna göre diğer varlıklarla birleşmeye koşulsuz ve devredilemez hakkı vardır.

Bu altbölüm Ruh Ailesi içindeki ilişkileri düzenleme görevi görmektedir. Karşı kutuplardaki varlıkların birleşmesini (ikiz ruh, ruh arkadaşı) ve tüm diğer varlıkların gelişme durumlarına bakmadan birbirleriyle uyuşmasını düzenler.

Bölüm I/4: Her duyarlı varlığın tüm bilgiye koşulsuz ve devredilemez ulaşma hakkı vardır.

Bu altbölüm tüm varlıkların evrendeki rolünü anlamak, evrimi geniş bir bakış açısıyla irdelemek ve kararlarını verebilmek için ihtiyaçları olduğu bilgi parçalarını alabilmelerini garanti eder. Bütün bu bilgiler Yükselmiş Ustalar veya birçok ırk ve medeniyet evrimini denetleyen diğer varlıklar tarafından temin edilir

Bölüm I/5: Her duyarlı varlığın özgürlüğe koşulsuz ve devredilemez hakkı vardır.

Bu altbölüm her bireyin gelişme ve hayat tecrübesi için limitsiz potansiyelini temin eder. Tüm varlıklar özgür evrende zaten yanlızca olumluluk yarattıkları için, onların özgürlüğü hiçbir zaman diğer varlıkların özgürlüğüne karşı gelmez.

Bölüm II: Çatışan Grupları Bölme Kanunu

Her duyarlı varlığın ayrılma ve diğer duyarlı varlıkların negatif davranışlarından korunmaya koşulsuz ve devredilemez hakkı vardır.

Bu bölüm evrendeki Kara Güçlerin etkisinden kurtarılmış fakat Konfederasyona henüz kabul edilmemiş kısımlardaki koşulları belirtir. Işık Güçlerinin çatışma içindeki grupları birbirlerine zarar vermesini önlemek için ayırmasını şart koşar. Sonra Işık Güçleri çatışmayı sorun çözülene kadar denetler. Bu kısım en çok savaşları ve diğer silahlı çatışmaları sona erdirmek için kullanılır.

Bölüm III: Denge Kanunu

Galaktik Kodeksin prensiplerine karşı gelen, karşı çıkan ve bunları kabul edemeyen veya etmek istemeyen ve geçmiş yaşamlarının sonuçlarını dengeleyemeyen her duyarlı varlık Merkezi Güneşe gönderilecek ve yeniden yapılanıp yeni bir evrim dönemine başlayacaktır.

Bu kısım Işık Güçleri ve Karanlık Güçler arasındaki ilişkileri düzenler. Yenildiklerinde, Karanlık Güçlere ait varlıklara Galaktik Kodeksi kabul etmek ve yaptıkları hataları düzeltmek ve pozitif bir yaşam sürmek için fırsat tanınır. Eğer kabul ederlerse, affedilirler ve konfederasyona katılırlar. Eğer kabul edemez veya etmek istemezlerse, Merkezi Güneşe gönderilirler, kişilikleri ve ruhlarının özü Elektrik Ateşi ile yenilenir ve yeni bir evrim dönemine başlarlar.

Bölüm IV: Müdahale Kanunu

Galaktik Konfederasyonunun Galaktik Kodeksin, yerel kanunlara bağlı olmaksızın, ihlal olduğu her duruma müdahale etmeye koşulsuz ve devredilemez hakkı vardır.

Bu kısım Işık Güçlerinin istila altındaki gezegenlerdeki yasaları anlatır. Konfederasyonun Galaktik Kodeksin ihlal olduğu her alan, uygarlık, gezegen ve güneş sisteminde müdahaleye hakkı vardır. Yerel halkın bu müdahaleye nasıl baktığı bu hakkı etkilemez. Her zaman barışçı eğitim ve düzen kullanmaya hakkı vardır. Eğer Galaktik kodeksin büyük bir kısmına karşı gelinmişse, askeri güç kullanmaya hakkı vardır. Karanlık Güçlerin işgli altındaki gezegenler özel durumlardır. Genelde Karanlık Güçler yerel halkı rehin tutarak Işık Güçlerinin karışmasını engeller. Dünyada Işık Güçleri eğer müdahale ederse, nükleer savaşla tehdit edildi. Işık Güçlerinin dünyayı özgürlüğe kavuşturamamasının sebebi asıl budur (Biz-müdahale-edemeyiz-çünkü-kişilerin- irade-özgürlüğüne-saygı-duyuyoruz, biz-yanlızca-bu-azap-devam-ederken-izleyeceğiz saçmalığından dolayı değil). Her rehine durumunda olduğu gibi, bu durum da birçok becerikli müzakere ve taktik gerektirir. Bu durum şu anda sonuçlanıyor ve Dünya gezegeni yakında özgürlüğe kavuşacak.

Bölüm IV/1: Her duyarlı varlığın ihtiyacı olduğunda Galaktik Konfederasyonunu çağırma ve Galaktik Konfederasyonun da onlara yardıma, yerel kanunlardan bağımsız olarak koşulsuz ve devredilemez hakkı vardır.

Bu altbölüm Karanlık Güçlerin altındaki rehinelere yardım ve müdahale etmesine yasal hak tanır. Işık Güçleri Dünyada bile, ellerinden geldikçe tüm duyarlı varlıkların yaşam şartlarını geliştirmeye çalışırlar. Dünyadaki durum Karanlığın Işığa oranla ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor, fakat çok şükür bu durum şu anda değişiyor.

Bölüm IV/2: Galaktik Konfederasyonunun Galaktik Kodeksi uygulamaya ve Galaktik Kodeksin ihlal olduğu yerlerde gerektiğinde askeri güç kullanmaya koşulsuz ve devredilemez hakkı vardır.

Bu altbölüm işgal altındaki gezegenleri özgürlüğüne kavuşturmak için gereken yasal altyapıyı tanımlar. Konfederasyonun askeri güçleri Karanlık Güçlerin ortadan kaldırılması ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlar. Sonra başka Konfederasyon güçleri gezegenin Konfederasyona kabul edilme işlemlerini yerel nüfusa verilen talimatlarla düzenlerler.

Belki bazı insanlar Konfederasyonun karışmaması gerektiğini ve insanlığın kendi problemlerini kendilerinin çözmesi gerektiğini düşünebilirler. Bu yanlıştır. Gezegenimizdeki bir sürü savaş ve insan haklarının sürekli istismar edilişi insanlığın kendini yönetemediğinin kanıtıdır. Bilge koruyucu varlıkların yardımını kabul etmesi en doğru olanıdır. Konfederasyon insanlığın Atlantis döneminde davet ettiği günümüzdeki kuklaların (Karanlık Güçler) başkanlarının ortadan kaldırılmasına yardım edecek. Bundan sonra Galaktik Kodeks evrensel ahlaki kuralların özünü oluşturacak ve evrende karanlık bitecek.


No comments:

Post a Comment